Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Philips schrijft alternatief schema over de Kerk

18 OKT 1962

De schema’s van de voorbereidende commissies kregen veel kritiek van de Concilievaders. Eenmaal in Rome mobiliseren ze mankracht om alternatieven uit te werken. Kardinaal Leo-Jozef Suenens vraagt aan de Leuvens theoloog Gerard Philips om het document over de Kerk te herschrijven.

Brede werkgroep

Op suggestie van kardinaal Suenens contacteert Philips enkele theologen om te overleggen hoe ze het schema over de kerk (De Ecclesia) kunnen herschrijven in een knappere structuur en in een meer open geest. Y. Congar, J. Lécuyer en C. Colombo maakten al deel uit van de voorbereidende commissie. Daarnaast vervoegen ook K. Rahner, J. Ratzinger (de huidige paus Benedictus XVI), O. Semmelroth, G. Thils en Mgr. McGrath deze groep. Nog anderen worden voor deelaspecten gevraagd. Er wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van nota's die al circuleren, zoals bijvoorbeeld van de Naamse bisschop Mgr. Charue.

Consensus en tactiek

Een aantal bisschoppen is van mening dat na de liturgie, het best voorrang wordt gegeven aan de discussie over de Kerk. Vandaar het belang om tijdig een bijgewerkt document te hebben. Philips werkt geduldig voort aan zijn schema en probeert daarbij de verschillende strekkingen te betrekken om een consensus te bereiken. Intussen legt kardinaal Suenens zich toe op het uitwerken van een strategie om het schema te kunnen bespreken.

In zijn memoires schrijft kardinaal Suenens dat hij Philips koos omdat hij in zijn persoon een soort via media belichaamde, die noch kardinaal Ottaviani, noch de secretaris, pater Tromp schrik inboezemde. Daarenboven had hij, daar hij in België gecoöpteerd senator was, ervaring in parlementaire discussies en tevens een opmerkelijk diplomatisch talent.

Mgr. Philips zou in de verdere werkzaamheden van het Concilie een belangrijke rol blijven spelen. Vooral op de Dogmatische constitutie over de Kerk (Lumen Gentium). Maar ook met bijdragen aan Dei Verbum en Gaudium et spes.

 

Gerard Philips
Gerard Philips

Concilienota's van Philips over het schema Over de Kerk
Concilienota's van Philips over het schema Over de Kerk