Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

4 documenten afgekondigd en wederzijdse excommunicatie opgeheven

7 DEC 1965

Tijdens de 9e publieke zitting van het Concilie worden 4 Conciliedocumenten een laatste keer gestemd en plechtig afgekondigd. De allerlaatste stemming, de 544e in 4 jaar tijd, is voorbehouden voor schema 13.

Vooral de documenten over de godsdienstvrijheid en dat over de kerk in de wereld zijn mijlpalen in de kerkgeschiedenis.

Wederzijdse excommunicatie tussen Rome en Constantinopel herroepen

Een ander hoogtepunt van deze publieke zitting is de herroeping van de wederzijdse excommunicatie uit 1054 tussen de katholieke kerk en het orthodoxe patriarchaat van Constantinopel.

Mgr. Johannes Willebrands, secretaris van het Secretariaat voor de eenheid van de christenen, krijgt de eer om een gemeenschappelijke verklaring voor te lezen van Paulus VI en Patriarch Athenagoras I. Dezelfde verklaring wordt gelijktijdig voorgelezen in de patriarchale basiliek van Constantinopel in aanwezigheid van Athenagoras en zeven pauselijke afgevaardigden.

Na de verklaring omarmen de paus en de afgevaardigde van Constantinopel elkaar. Een gebaar dat op luid applaus van de Concilievaders wordt onthaald.  

Dit een nieuwe symbolische stap in de toenadering tussen de 2 kerken, na de ontmoeting tussen de paus en de patriarch begin 1964.

Ontdek de reactie van Yves Congar: Welke omkering van de geschiedenis

Gebed om vergeving voor fouten tijdens Concilie

De laatste echte werkvergadering van het Tweede Vaticaans Concilie eindigt ingetogen met een gebed om vergeving voor de fouten die tijdens het Concilie werden gemaakt.

Op dezelfde dag ontvangt de paus ook de periti of officiële Concilietheologen in audiëntie. Hij verklaart uitdrukkelijk dat het succes van het Concilie voor een groot deel te danken is aan hun inzet. Hun intensieve arbeid in de verschillende Conciliecommissies heeft geleerd dat de kerk niet zonder goed gevormde theologen kan. En ook dat verscheidenheid in theologische posities geen gevaar hoeft te zijn, maar net een verrijking van de kerk.