Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Tekst van Hasselt over het huwelijk in de Concilie-aula

29 SEP 1965

Het 1e hoofdstuk van het 2e deel van schema 13 gaat over het huwelijk.

Heuschen zorgt voor tekst van Hasselt

Na de opmerkingen van de 3e zittijd is er nood aan een herziening van deze tekst. De voorzitter van de subcommissie, belast met de revisie, is Mgr. Dearden, aartsbisschop van Detroit. Maar omwille van de afstand vraagt hij aan Mgr. Heuschen om zich de zaak aan te trekken.

Heuschen brengt daarom in Hasselt een aantal Belgen bijeen: de professoren Delhaye, Heylen, Schillebeeckx en van Leeuwen, evenals Mgr. Prignon.

Hun overleg vindt plaats in Hasselt waar Heuschen als hulpbisschop van Luik resideert. Daarom spreekt men van de tekst van Hasselt.

Liefde centraal

Centraal element in de tekst is de plaats van de liefde in het huwelijk. De auteurs zijn niet ingegaan op het verzoek om de klassieke stelling van de primaire en secundaire doeleinden van het huwelijk in de tekst op te nemen. Casti connubii, de encycliek van Pius XI over het huwelijk uit 1930, stelde nog dat kinderen voortbrengen het eerste doel van het huwelijk is.

Ontdek meer over het debat tijdens de 3e zittijd hierover: Voortplanting of liefde hoofddoel van huwelijk?

Geboorteregeling

De kwestie van de geboorteregeling is door de paus aan het Concilie onttrokken en in handen gegeven van een door de paus zelf samengestelde commissie. Dat dit de Conciliaire werkzaamheden niet vergemakkelijkt, spreekt voor zich. Op dit punt is de tekst dan ook vaag.

Wat het kinderaantal betreft, legt de tekst, waarin de echtelijke liefde beschouwd wordt als kernstuk van het christelijk huwelijk, in voorzichtige bewoordingen de verantwoordelijkheid en beslissing bij de ouders.

Ook de interventie van Mgr. Zoghbi wordt opgemerkt. Hij wijst op het probleem van het 2e huwelijk van de onschuldige partij in gevallen van overspel, verlating en dergelijke.

Ontdek meer: Thema Kerk in de wereld van deze tijd: van wereldverachting naar aanpassing en engagement

Bron: Mathijs Lamberigts, Leo Declerck. Het Concilie Vaticanum II. Halewijn, 2015.