Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

“Zwarte week” van het Concilie

14 NOV 1964

De laatste week van de 3e zittijd is in de Conciliegeschiedenis gekend als zwarte week. 3 ingrepen van Paulus VI in de Conciliegebeurtenissen geven vele Concilievaders, theologen en waarnemers de indruk dat het Concilie niet ernstig genomen wordt. Een nuchtere analyse achteraf nuanceert het belang van de zwarte week.

Hoop slaat om in teleurstelling

Bij vele Concilievaders slaat de gespannen hoop van de 3e zittijd om in grote teleurstelling. Mgr. De Smedt schrijft op 20 november zelfs in een persoonlijke brief aan de paus:

Zoals de meeste bisschoppen verlaat ik Rome diep bedroefd. De moeilijk te aanvaarden methodes van enkele invloedrijke leden van de minderheid hebben me gekwetst en hebben een extreem ernstige impact op de eer en het prestige van de Heilige Kerk. Ik zal bidden voor Uwe Heiligheid. Moge de Meester hem helpen om het kwaad dat is aangericht te herstellen en om de heiligheid van onze moeder de Heilige Kerk zuiverder te laten stralen.

Paulus VI zit algemene vergadering van Concilie voor
Paulus VI zit algemene vergadering van Concilie voor

Paus grijpt in van bovenaf, tegen Conciliemeerderheid in

Aanleiding voor de grote teleurstelling zijn 3 ingrepen van Paulus VI in de Conciliegebeurtenissen.

Vele Concilievaders reageren emotioneel op wat ze beschouwen als een ingrijpen van bovenaf tegen de loop van het Concilie in. Ze vrezen dat de paus handelt onder druk van invloedrijke leden van de minderheid.

Nuchtere analyse nuanceert belang van “zwarte week”

Een nuchtere en meer recente historische analyse nuanceert het belang van de “zwarte week”.

 • Wellicht hebben de ingrepen bijgedragen aan de eenheid. De Constitutie over de Kerk en het Decreet over het oecumenisme worden nog tijdens de 3e zittijd bijna unaniem goedgekeurd. Unanimiteit was een belangrijk streefdoel van de paus.
 • De compromissen wijzigen de geest en de richting van de teksten niet fundamenteel. Alleen over de reikwijdte van de voorafgaande verklarende nota is tot op vandaag discussie. Maar al bij al is het niet de nota maar veeleer de praktijk die de verhouding tussen collegialiteit en primaatschap vorm geeft.
 • De Concilievaders zullen de Verklaring over de godsdienstvrijheid tijdens de 4e zittijd nog fundamenteel verbeteren. Een grote meerderheid keurt de verklaring goed.
 • De teleurstelling in het Secretariaat voor de eenheid en bij niet-katholieke waarnemers tijdens de zwarte week heeft geen blijvende invloed op oecumenische relaties.
 • Recent wijzen kerkhistorici erop dat Paulus VI wellicht handelde op basis van persoonlijke overtuigingen en niet onder druk van de minderheid. Want de paus heeft niet toegegeven aan gelijkaardige druk in andere dossiers, zoals schema XIII en de verklaring over de Joden.

Ontdek meer