Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Bedrukte slotzitting met grote resultaten

21 NOV 1964

De 3e zittijd van het Concilie sluit af met:

 • een mis geconcelebreerd door paus Paulus VI met 24 Concilievaders
 • de plechtige stemming en afkondiging (promulgatie) van 3 Conciliedocumenten,
 • een toespraak van Paulus VI.

Commentatoren noemen de sfeer bedrukt en het applaus plichtsmatig. Vele bisschoppen zijn nog niet bekomen van de emoties van de zwarte week van het Concilie.

Er is nochtans ook reden tot vreugde. Want het harde werk van de 2e tussentijd en 3e zittijd van het Concilie werpt zijn vruchten af. 3 Conciliedocumenten worden een laatste keer gestemd en plechtig afgekondigd. De 2 eerste zijn mijlpalen in de katholieke theologie.

Ontdek het belang van de Dogmatische constitutie over de Kerk

Ontdek het belang van het Decreet over het oecumenisme

Maria wordt Moeder van de Kerk

In zijn slottoespraak roept Paulus VI Maria uit tot Moeder van de Kerk. Een persoonlijk initiatief dat sommigen toejuichen, maar anderen bekritiseren. Omwille van oecumenische bezwaren, bijvoorbeeld. Mariale titels liggen bijzonder moeilijk voor protestanten. De Concilievaders hadden daarom in de Dogmatische constutie over de Kerk gekozen om nieuwe titels voor Maria te vermijden. Lees daarover: Experts raken het eindelijk eens over Maria

Maar de kritiek klinkt ook dat Paulus VI met dit persoonlijke initiatief symbolisch het blijvende primaatschap van de paus wil bevestigen in het licht van de zopas plechtig afgekondigde collegialiteit.

In de rest van zijn toespraak gaat de paus uitvoerig in op de Constitutie over de Kerk. Hij verwijst zelfs bijna letterlijk naar de Voorafgaande verklarende nota die beroering veroorzaakte tijdens de zwarte week van het Concilie.

Het was zeer belangrijk dat de prerogatieven van de paus expliciet en duidelijk werden erkend op het ogenblik, waarop de kwestie van het bisschoppelijk gezag in de Kerk moest gedefinieerd worden als zijnde geenszins in tegenstelling, maar in volledige overeenstemming met de macht van de plaatsbekleder van Christus en het hoofd van het college der bisschoppen, volgens het constitutionele recht van de Kerk.
Paulus VI, Post Duos Menses, Slottoespraak bij de 3e zittijd