Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Nieuwe driekoppige commissie buigt zich over oecumene

3 JAN 1963

De nieuwe gemengde commissie verzamelt de expertise van de Doctrinele commissie, het Secreatariaat voor de eenheid en de Commissie voor de Oosterse Kerken.

Beslissende stap

In hun eerste vergadering nemen de respectievelijke voorzitters Ottaviani, Bea en Cicognani, bijgestaan door de secretarissen Athanasius Welykyj en Johannes Willebrands, een beslissende stap. De teksten van het Secretariaat voor de eenheid zullen de basis vormen voor het verdere werk. Daarmee kiezen ze voor een oecumene van de openheid, in de lijn van de wensen van Johannes XXIII en de Concilievaders. Het Secretariaat voor de eenheid zal vanaf nu een centrale rol spelen in het Concilie.

Drie sporen komen samen

De gemengde commissie is in het leven geroepen om drie parallelle teksten over de oecumene te verzoenen:

 1. hoofdstuk IX van het schema over de Kerk van de Doctrinele commissie,
 2. een schema over de oecumene geschreven door het Secretariaat voor de eenheid in een geest van openheid naar de gescheiden broeders,
 3. het schema Opdat Allen Een Zouden Zijn van de Commissie voor Oosterse Kerken geschreven in een geest van terugkeer naar de moederkerk.

De meerderheid van de Concilievaders uit tijdens de eerste zittijd felle kritiek op het gebrek aan openheid voor dialoog in de eerste en vooral de derde tekst. Voorzitter van de Commissie voor Oosterse Kerken, Cicognani, toont zich informeel wel bereid om zijn schema een eervolle dood te laten sterven. Lees meer over de voortgang.

Kiemen voor drie Conciliedocumenten

Het geïntegreerde schema over de oecumene waaraan de gemengde commissie tijdens de eerste tussentijd werkt, is van fundamenteel belang voor het Concilie. Het bevat de kiemen voor maar liefst drie Conciliedocumenten:

 • Decreet over de katholieke deelneming aan de oecumenische beweging (Unitatis redintegratio)
 • Verklaring over de godsdienstvrijheid (Dignitatis humanae)
 • Verklaring over de houding van de kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten (Nostra aetate)

Kardinaal Alfredo Ottaviani, 1963
Kardinaal Alfredo Ottaviani, 1963
Kardinaal Augustin Bea, juni 1963
Kardinaal Augustin Bea, juni 1963
Kardinaal Amleto Cicognani, 1963
Kardinaal Amleto Cicognani, 1963