Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Ottaviani beschuldigt theologen ervan stemmen te ronselen

21 OKT 1963

Kardinaal Alfredo Ottaviani
Kardinaal Alfredo Ottaviani
Voor het eerst sinds hij het debat over de Kerk opende, neemt de voorzitter van de Doctrinele Commissie, Ottaviani, zelf het woord in de Concilie-aula.

Aanval op Rahner, Ratzinger en Martelet

Ottaviani begint zijn interventie met een aanval op 3 Concilie-deskundigen (periti) die bisschoppen warm zouden maken voor het gehuwde diaconaat. Hoewel hij geen namen noemt, wordt algemeen aangenomen dat het om Rahner, Ratzinger en Martelet gaat. Die hadden een memorandum geschreven over het herstel van het diaconaat, zonder echter te spreken van gehuwde diakens.

Dat Ottaviani zijn kritiek ondoordacht afvuurt, heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat het celibaat in het ambt op dat moment een hot issue is. Niet in het minst in de sensatiepers.

Opmerkelijk is dat Mgr. Hakim uit Nazareth enkele dagen later opmerkt dat de interventie van Ottaviani niet alleen voor de betrokken theologen beledigend is. Wat moeten de gehuwde priesters in de andere Kerken hiervan denken? Door het celibaat in de Latijnse Kerk eenzijdig op te hemelen spreekt men denigrerend over Kerken waarin priesters en diakens wel gehuwd zijn. Mgr. Hakim merkt op dat veel sprekers blijkbaar geen helder beeld hebben van wat andere christelijke Kerken leren en beleven. Het triomfantelijk spreken van de Kerk houdt zelfs helemaal geen rekening met de niet-christelijke wereld. Zou er niet meer mogen uitgegaan worden van de kleine kudde die haar kracht vindt in het woord van God?

Bisschoppen bestookt met pamfletten

De bisschoppen worden trouwens bestookt met pamfletten over allerlei onderwerpen en van alle strekkingen. Ondanks het verbod van Felici, secretaris-generaal van het Concilie, om propaganda te voeren in de Concilie-aula.

Zo deelt Carlo Balič, een medewerker van Ottaviani, een lang pamflet uit waarin hij pleit voor een afzonderlijk schema over Maria. Het pamflet is vormgegeven als een Concile-schema en gedrukt bij de Vaticaanse drukkerij.

Paulus VI prijst Rahner

Paulus VI reageert op zijn manier op de aanval van Ottaviani. Op 7 november ontvangt hij Rahner, samen met de aartsbisschop van Freiburg en Rahners uitgever, directeur van de Herder Verlag. Tijdens de audiëntie prijst de paus Rahner om zijn theologische kennis, zijn werk en zijn bijdrage aan het Concilie.