Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Concilievaders herdenken Johannes XXIII

28 OKT 1963

Suenens leest zijn homilie
Suenens leest zijn homilie
De Concilievergadering herdenkt de 5e verjaardag van de verkiezing van Johannes XXIII. De verkiezingsverjaardag vieren voor een overleden paus is zeker niet gebruikelijk. Maar wie de homilie door kardinaal Suenens goed beluistert, begrijpt dat Paulus VI de Concilie-erfenis van Johannes XXIII veilig wil stellen.

Paulus geeft profetische intuïtie van Johannes vorm

Suenens herinnert de Concilievaders eraan dat Johannes XXIII bij zijn verkiezing door velen als een overgangspaus werd beschouwd. Maar hij heeft een heel nieuw tijdperk voor de Kerk geopend. Johannes is weliswaar gestorven, maar leeft in hun midden in de persoon van paus Paulus die het werk van Johannes voortzet om de profetische intuïtie van zijn voorganger vorm en substantie te geven.

Angst voor vernieuwing is ongegrond

Voor wie bevreesd is voor de geest van vrijheid en vernieuwing citeert hij de woorden van paus Johannes:

Wij hebben geen reden om bang te zijn. Vrees vindt alleen zijn oorzaak in gebrek aan geloof.

Hij verwijst ook naar de geest van paus Johannes in de openingstoespraak bij de tweede zittijd van Paulus VI:

In iedere regel en tussen de regels was dezelfde Pinksterstorm waarneembaar. Wij hoorden dezelfde uitnodiging tot openheid en dialoog, tot leerstellige en pastorale liefde, dezelfde nadruk op constructief, positief werk, hetzelfde verlangen om de eeuwige boodschap van het Evangelie te vertalen in een taal die de moderne mensen kunnen begrijpen.

Een daverend applaus volgt. Dat nog eens herhaald wordt wanneer de paus Suenens omhelst. De boodschap is duidelijk: Paulus VI wil het Concilie voortzetten in dezelfde pastorale en oecumenische geest van zijn voorganger.

Hoogtepunt in het leven van Suenens

Zijn intieme relatie met Johannes XXIII en deze homilie behoren voor Suenens tot de hoogtepunten van zijn leven.