Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Opening 4e zittijd met gespannen verwachtingen en 2 verrassingen

14 SEP 1965

Gemengde gevoelens vergezellen de opening van de vierde zittijd van het Concilie. Alle deelnemers beseffen dat er nog enorm veel werk te verrichten is. 11 teksten moeten nog goedgekeurd worden. Over 4 ervan is nog nooit gediscussieerd in de Concilie-aula. Tegelijkertijd is het voor iedereen duidelijk dat dit de laatste zittijd wordt. Zullen de Concilievaders de hooggespannen verwachtingen wel kunnen inlossen?

Paulus VI bevestigt vertrouwen in Concilie

In zijn openingstoespraak In hoc laetemur bevestigt Paulus VI zijn vertrouwen in het Concilie en de goede afloop. In een bezinning op de liefde drukt hij ook zijn vreugde en dank uit voor het afgelegde pad en de verwezenlijkingen van het Concilie. Hij herhaalt nog eens dat het de bedoeling is om het Concilie nog in hetzelfde jaar af te ronden.

Oprichting bisschoppensynode verrast Concilievaders

Tot hier toe weinig dat de toehoorders verrast. Maar 2 bijna terloopse aankondigingen op het einde van de toespraak doen dat des te meer. Paulus VI kondigt de oprichting aan van de bisschoppensynode: een vergadering van bisschoppen van over de hele wereld die de paus moet bijstaan in het bestuur van de Kerk.

De 2e verrassende aankondiging is het bezoek dat de paus zal brengen aan de Verenigde Naties in New York om er te pleiten voor vrede.

Concilie wordt verankerd in kerkelijk leven

Met deze 2 initiatieven toont Paulus VI dat hij de inzichten van het Concilie in het kerkelijke leven wil verankeren.

Ook de openingsceremonie maakt dat zichtbaar door versobering en grotere participatie in de liturgie. In de namiddag is er een boeteprocessie van de Heilig Kruisbasiliek naar de Sint-Jan van Lateranen. Met haar nadruk op boete, bekering en hervorming zet de processie de toon voor de nieuwe zittijd van het Concilie.

27 nieuwe kardinalen, meer leken en meer waarnemers

De 4e zittijd krijgt ook een nieuw elan door 27 nieuwe kardinalen die gecreëerd werden tijdens het consistorie van 22 februari 1965. En er zijn grotere delegaties van leken en niet-katholieke waarnemers