Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Paulus VI richt bisschoppensynode op

15 SEP 1965

Een dag na de verrassende aankondiging richt Paulus VI de bisschoppensynode officieel op. Niemand had verwacht dat dit zo snel zou gebeuren. De oprichting gebeurt met de apostolische brief Apostolica sollicitudo, een kort document van groot belang voor de katholieke kerk in de decennia na het Concilie.

Meer collegialiteit

In de brief stelt de paus officieel de structuur van de bisschoppensynode in voor de hele wereldkerk. Het is het sluitstuk van de jarenlange debatten van de Concilievaders over de rol van de bisschoppen in het bestuur van de Kerk. De paus wil de participatie verzekeren van de bisschoppen in het bestuur van de universele kerk. Hij beantwoordt daarmee aan de vraag van de Concilievaders naar meer collegialiteit.

Voortaan zullen zaken die de hele kerk aanbelangden bestudeerd en bediscussieerd worden in bisschoppensynodes: vergaderingen van vertegenwoordigers van alle bisschoppenconferenties ter wereld. De bisschoppen wisselen er hun inzichten uit en komen samen met de paus tot gezamenlijke standpunten. Een in het eerste millennium ook in het Westen wijd verbreide en sterk gewaardeerde institutie wordt hiermee opnieuw in ere hersteld.

Belang en kritieken

Paulus VI opent zo officieel het pad voor een meer collegiale vorm van kerkbestuur. De halve eeuw van groeiend centralisme in de rooms-katholieke kerk wordt daarmee gekeerd.

Al moet gezegd dat de bisschoppensynode alleen een raadgevende en geen beslissende rol heeft. Critici merken bovendien op dat de paus alleen het initiatief heeft genomen tot het oprichten van de synode en dat de brief nergens een verband legt met de collegialiteit. Vandaar de gemengde reacties. 

Deelnemers reageren

Eerste ontmoeting van de paus met de moderatoren… Als markant punt van het onderhoud: de paus heeft lang uitgeweid over de geschiedenis van het Motu proprio over de bisschoppensynode… Hij heeft bij de moderatoren de indruk gewekt dat hij van deze synode werkelijk een uitdrukking wilde maken van de collegialiteit en dat hij er veel van verwachtte.

Lees verder in het Conciliedagboek van Albert Prignon