Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Ultiem verzet tegen schema over de sociale communicatiemiddelen

25 NOV 1963

Op 11 november wordt het nieuwe Schema over de sociale communicatiemiddelen uitgedeeld. Tijdens de 1e zittijd hadden de Concilievaders daarover een lauw en vrij richtingloos debat gevoerd. Het schema moest ingekort worden, daarover waren ze het wel eens. En dat is in de tussentijd gebeurd. Op 14 november wordt het nieuwe schema ingeleid door Mgr. Stourm. Zonder debat wordt er vervolgens over de 2 hoofdstukken afzonderlijk gestemd. Beide krijgen een grote meerderheid van de stemmen.

Maar een groeiend aantal Concilievaders voelt zich ongemakkelijk bij de inhoud en toon van het document. Die zijn niet gewijzigd want het document werd op het einde van de 1e zittijd in principe goedgekeurd. De minderheid vindt de inhoud te slap op moreel gebied. De meerderheid vindt het net te slap in het erkennen van de noden van de moderne tijd.

De moderatoren beslissen dat een nieuwe stemming over het hele schema gehouden zal worden op 25 november.

Ondertussen benadrukken mediamensen dat het document geen recht doet aan de noden van de media en de tijd en aan de ambitie van het Concilie. Op 16 november wordt bijvoorbeeld op het Sint-Pietersplein een pamflet in het Frans en het Engels uitgedeeld. Daarin waarschuwen 3 Amerikaanse journalisten, meeondertekend door 4 bekende theologen, dat het schema eerder een stap terug is dan een aggiornamento.

Op 18 november sturen 92 Concilievaders, waaronder de 4 kardinalen Alfrink, Frings, Gerlier en Lefebvre, een vraag naar de bevoegde Commissie om het schema opnieuw in overweging te nemen. Beter geen schema dat dit schema.

25 aartsbisschoppen en bisschoppen, waaronder Mgr. De Smedt, tekenen een petitie die de Concilievaders oproept om het schema af te keuren. De petitie wordt op 25 november buiten de aula uitgedeeld. Tot groot protest van secretaris-generaal Felici die er de pauselijke garde op afstuurt.

En dan komt de uitslag van de finale stemming: 1598 akkoord, 503 niet akkoord, 11 ongeldig. Het Decreet over de sociale communicatiemiddelen is een feit.

Meer weten