Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

André Marie Charue

Geboren in Jemeppe-sur-Sambre (België) in 1898. Bisschop van Namen ('41-'74). Professioneel exegeet (Bijbelverklaarder). Enkele publicaties over sacramentaliteit van de bisschoppen en spiritualiteit van de priester. Niets doet vermoeden dat deze bescheiden en schuchtere man zo een grote rol zal spelen op het Concilie. 

In oktober 1962 door de Concilievaders verkozen als lid van de Doctrinele commissie waar hij een centrale rol zal spelen. Gewaardeerd om zijn theologische kennis, intellectuele eerlijkheid, verzoeningsgezindheid en teamwerk. Paulus VI zal hem meermaals consulteren over theologische kwesties.

Conciliedagboek

Alles tonen

02 DEC '65 | Amerikanen verspreiden een blad met protest tegen de tekst

Sedert donderdag [2.12] duiken er ook moeilijkheden op over hoofdstuk V “de pace” [over de vrede]. Amerikanen, waaronder Spellman en enkele anderen, verspreiden een blad met protest tegen de tekst, waarvan ze zeggen dat die een zware slag is voor de mogendheden die dank zij de atoomwapens hebben kunnen verhinderen dat er weer oorlog kwam. Men vroeg zich af wat de draagwijdte was van deze beweging, waarvan sommigen zeggen dat ze uitgaat van enkele kanselarijen.

Zondag [5.12] om 18 uur, telefoneert Mgr. Garrone me. Hij heeft Mgr. Schröffer gezien na het resultaat van hoofdstuk V. Zij wensten dat een antwoord van de commissie zou voorgelezen worden in de aula. Maar Mgr. Felici weigert tussen te komen. Kardinaal Suenens die morgen voorzit wil wel spreken of doen spreken en in dat geval zou kardinaal Spellman, sua sponte, verklaren dat hij daarbij aansluit. Mgr. Garrone vraagt of hij daarover kardinaal Ottaviani niet moet spreken, maar wanneer hem zien? Ik raad hem aan om hem te telefoneren en hem te zeggen dat hij mijn raad kan inroepen. En dat hij er aan toevoegt dat ik hem eventueel morgen kan zien voor 9 uur.

Ontdek meer: Veroordeling bezit atoomwapens leidt tot controverse

 

24 NOV '65 | Week van 21 november moeilijkste van het hele Concilie

Donderdag 25, men zou beginnen met het De Matrimonio in Santa Martha, toen het grote incident met de modi ontplofte.

Men las een brief van kard. Cicognani, die door te vragen om de modi te aanvaarden, praktisch het concilie liet verklaren zich aan Casti connubii te houden en pater Tromp verklaarde dat dit de conclusie van de pauselijke commissie was; Kardinaal Cento, besloot zonder nuance, die hij slechts Amen te zeggen had op de beslissingen van de paus.

Kardinaal Léger reageerde zeer heftig en vertrok om zich te beklagen bij Mgr. Dell’Acqua, die zich verwonderde over de manier waarop men de zaken had voorgesteld. De lekenauditoren schreven een gezamenlijke brief naar de paus. Van mijn kant liet ik opmerken dat de brief niet zo dwingend was als het scheen: men schreef er in «videntur», het schijnt dat er moet ingevoegd worden. En het is de gewoonte van de paus om iets te onderwerpen aan het oordeel van de vaders...

Op vrijdag een nieuwe brief van kard. Cicognani, zeggende dat men de tekst van de modi kon bediscussiëren. Ottaviani maakte goed het onderscheid tussen de doctrine en de manier van verwoorden, maar feitelijk ging de discussie over de grond....

De week van 29 november tot 4 december kende nog emoties. Tot op het laatste moment was het een va-et-vient met de entourage van de paus. Mgr. Heuschen, geholpen door de kanunniken Heylen, Delhaye, Prignon, de Locht en Mgr. Dondeyne, maakte een tekst die velen zeer goed vonden. Mgr. Dell’Acqua feliciteerde Mgr. Heuschen er zelfs voor….

Ik beschouw de week van 21 tot 28 november als de moeilijkste van het hele concilie.

17 OKT '65 | Hier is iets abnormaals aan de gang

Zondag 17 oktober, op het einde van de voormiddag, telefoon van Mgr. Willebrands. Hij kwam terug van bij de Heilige Vader en is ongerust over het perspectief dat de vraag van de twee bronnen zou heropend worden. Hebt u er met kardinaal Bea over gesproken, vroeg ik hem. –Nee – Men zou het moeten doen. – Hij zegt me dat de paus hem dit heeft toevertrouwd: Mgr. Charue heeft geen schrik van de nieuwe tekst [tijdens de audiëntie van Charue bij de paus op 12 oktober], maar hij heeft niet de verantwoordelijkheid van de paus. Hij heeft de paus erg onzeker gevonden.

Om 18 uur [van Dinsdag 19 oktober] vervoegt kardinaal Bea ons, naar een beslissing van de Heilige Vader, meegedeeld door de brief van Cicognani. Hier is iets abnormaals aan de gang. Terwijl, zoals afgesproken, allen zwijgen, wordt kardinaal Bea uitgenodigd om zijn mening te geven en hij doet dat op een manier die niet verwacht was en die ontegensprekelijk op de groep drukt. Pater Rahner klaagt er ronduit over na de zitting en Mgr. Philips is zeer verontwaardigd. Hij heeft altijd maar een beperkt vertrouwen in Bea gehad voegt hij er aan toe.

Wat betreft het « veritas salutaris » was Bea heel hard, verklarend dat de uitdrukking gevaarlijk is, onaanvaardbaar, dat hij er zijn hele leven tegen gevochten heeft. Tot daar aan toe, maar hij had niettemin de tekst vorig jaar aanvaard. Tenzij hij de tekst toen maar oppervlakkig gelezen heeft. ... daarop stelde Mgr. Philips een vervangende formule voor, overigens gesuggereerd door 73 vaders: « quam Deus nostra salutis causa litteris sacris consignari voluit » [de waarheid die God omwille van ons heil in de heilige geschriften heeft willen doen optekenen]… Ik hoorde op dat ogenblik, Mgr. Parente die tegen Mgr. Franić zei: « Quod eiecimus per portam, reintroducunt per finestram [wat wij door de deur naar buiten geworpen hebben, brengen zij terug naar binnen langs het venster].

Ontdek meer: Paus stelt 3 tekstwijzigingen voor over Openbaring

17 SEP '64 | Onderscheid tussen devotie en conciliaire leer is elementair

De tussenkomsten van kardinaal Suenens werden nauwelijks op prijs gesteld: een over het toevertrouwen van de zaken voor zaligverklaringen aan de Bisschoppenconferenties; de andere over het gevaar voor minimalisme in de de Beata. De volgende dag replikeerden Bea en Alfrink dat er onderscheid dient gemaakt tussen devotie en conciliaire leer. Dat is elementair!

Ontdek meer: Suenens klaagt mariaal minimalisme aan

05 JUN '64 | Kardinaal Ottaviani niet direct betrokken in deze zaak

Men behandelt dan de amendementen van de Paus [in de Doctrinele commissie]. Kardinaal Ottaviani verklaart dat hij op vraag van Mgr. Charue aan de Heilige Vader heeft gevraagd of men de voorgestelde teksten mocht bespreken en wijzigen. Het antwoord is bevestigend.

Volgt daarop een zeer harde tussenkomst van Parente die meent als voorzitter van de Subcommissie persoonlijk in discrediet te zijn gesteld. Hij is het voorwerp geweest van aanvallen van een hele groep die druk heeft uitgeoefend op de Paus en hem bang heeft gemaakt. Hij meent dat tekst kan blijven zoals hij is, dat hij geen enkel gevaar inhoudt.

Daarop vraagt kardinaal König van wie de tekst komt. Ottaviani zegt van niets te weten, maar dat de Paus aanvaard heeft dat die amendementen ons zouden voorgelegd worden. Meer en meer geef ik mij er rekenschap van dat kardinaal Ottaviani niet direct betrokken is in deze zaak... Men denkt aan de groep Felici-Staffa.