Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Agenda 3e zittijd krijgt vorm

16 APR 1964

Tijdens de 14e plenaire vergadering op 16 en 17 april keurt de Coördinatiecommissie de lijst van schema’s goed die tijdens de 3e zittijd behandeld zullen worden. De commissie geeft opdracht om gewijzigde schema’s te drukken en naar de Concilievaders te sturen.

Joden en godsdienstvrijheid krijgen aparte verklaring

Op voorstel van kardinaal Confalonieri maakt de Coördinatiecommissie van de 2 omstreden teksten over de Joden en over de godsdienstvrijheid aparte verklaringen. Tot hiertoe maakten die teksten nog onderdeel uit van het decreet over het oecumenisme

 • Verklaring over de verhouding van de Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten, Nostra aetate
 • Verklaring over de godsdienstvrijheid, Dignitatis humanae

Concilievaders krijgen nieuwe schema’s

Op 11 mei stuurt Concilievoorzitter Felici de Concilievaders een brief met de gewijzigde schema’s. Maar Cicognani slaagt erin om het schema over de Kerk te laten tegengehouden.

Pas na een nieuwe vergadering van de Coördinatiecommissie op 26 juni stuurt Felici op 7 juli het schema over de Kerk naar de Concilievaders. Samen met de schema’s over de openbaring, de missie, en de Kerk in de wereld van deze tijd en de verklaring over de Joden.

De brief van 7 juli bevat ook de volgorde waarin het Concilie de thema’s tijdens de 3e zittijd zal behandelen. De Concilievaders kunnen tot 9 september opmerkingen sturen.

Uit de persoonlijke nota's van Prignon

Men dacht dus dat de discussie over de De Ecclesia beëindigd was toen kardinaal Cicognani het woord heeft genomen en zich heeft laten gaan in een fantastische aanval, zegt de kardinaal [Suenens] tegen de collegialiteit, die hij [Cicognani] bijna gelijkstelde met een ketterij en hij beweerde dat Rome in geweten dergelijk schema - met de nummers van de tekst zoals die in de commissie waren gestemd - niet naar de bisschoppen kon sturen....En toen men hem liet opmerken dat kardinaal Ottaviani, de voorzitter, het had aangenomen, antwoordde hij dat kardinaal Ottaviani na de theologische commissie een brief had geschreven om zijn stem te herroepen. [in feite heeft Ottaviani geen brief gestuurd maar gedurende een audiëntie bij de paus, heeft hij zijn akkoord van 6 maart teruggetrokken ].

Wat betreft de Joden heeft hij [Cicognani] gewezen op de actuele moeilijkheden komende van de Arabische staten, die zelfs zo ver willen gaan om de banden met de Heilige Stoel te verbreken als er een tekst over de Joden zou gestemd worden... uiteindelijk schaarde men zich achter het voorstel van Suenens om van de tekst over de Joden en over de religieuze vrijheid geen twee appendices te maken, maar twee afzonderlijke verklaringen van het concilie, want het woord appendix is te pejoratief.

Prignon, persoonlijke nota's, 16 april 1964