Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Kerk toont menselijk gelaat in debat over schema 13

21 SEP 1965

Het debat over de Kerk in de wereld van deze tijd toont dat de Kerk bekommerd is om de grote problemen van de moderne wereld: vrede, economisch onrecht, huwelijk, vruchtbaarheid... Dat is op zich al een grote verandering. Want in de voorbije eeuwen had de Kerk vaak gezwegen of zich in negatieve bewoordingen uitgesproken over de wereld.

Van visie op de wereld naar rol van de Kerk in de wereld

Tussen de 3e en 4e zittijd was de tekst van schema 13 grondig herzien. Tijdens de voorbereidende fase gaf het schema nog vooral de mening weer van de Kerk over de wereld. De 4e versie waarover de Concilievaders nu debatteren is geëvolueerd tot een visie op de pastorale opdracht van de Kerk in de wereld van vandaag. Een omslag die gepaard ging met de nodige groeipijnen.

Kritiek, maar toch een meerderheid

De nieuwe tekst krijgt veel lof, maar ook kritiek:

 • te groot optimisme ten overstaan van de moderne tijd,
 • te weinig oog voor de verhouding tussen natuur en bovennatuur,
 • minder scherpe analyse van de internationale politiek dan de encycliek Pacem in terris,
 • te westers en te veel oog voor de mens in de geïndustrialiseerde wereld,

De minderheid verwijt de tekst bovendien dat het de weg baant voor marxisme en vals humanisme.

Een grote meerderheid van de Concilievaders stemt echter op 23 september voor de tekst als basis voor de verdere debatten per hoofdstuk. Er zijn maar 44 tegenstemmen.

Thema's volgen elkaar snel op

Na 2 dagen van tussenkomsten over de tekst als geheel, beginnen meteen de debatten over de afzonderlijke hoofdstukken:

Op 7 oktober is het hele debat over schema 13 afgerond. Dan gaan de 9 subcommissies aan de slag om in ijltempo hun onderdeel van de tekst te herzien op basis van de mondelinge en schriftelijke interventies.  

Bron: Mathijs Lamberigts, Leo Declerck. Het Concilie Vaticanum II. Halewijn, 2015.