Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Paus vraagt journalisten om waarheid te dienen

1 OKT 1963

Paulus VI ontvangt dinsdagmiddag 400 journalisten. Hij hoopt dat zij zich in hun verslaggeving niet laten leiden door uiterlijkheden:

Wij hebben al eens eerder uiting gegeven aan de hoogachting die wij de journalisten toedragen. Wij weten welk een belangrijke plaats zij in de hedendaagse wereld innemen… De eer van uw beroep eist van uw kant objectieve verslaggeving en voortdurende zorg om de waarheid. …

Dit is een moeilijke taak. Dat beseffen wij heel goed, want al heeft dit imposante concilie wel iets gemeen met andere grote vergaderingen, het is in werkelijkheid toch heel anders. Men kan bv. in de verleiding komen bepaalde punten naar voren te halen zoals nationalisme, vijandige tendenzen, partijen, historische en geografische verschillen tussen Oost en West. Indien de aandacht der journalisten zich tot deze uiterlijkheden zou beperken of wanneer daarop de nadruk zou vallen, dan zou de realiteit verwrongen, zelfs vervalst worden. Want alle bisschoppen trachten te vermijden, dat zij voedsel geven aan deze scheidingen. Integendeel, zij laten zich leiden door de objectieve, goddelijke waarheid welke zij belijden, en door de broederlijke liefde welke hen bezielt. Natuurlijk, de discussie in de concilie-aula is vrij en er wordt op verschillende manieren gediscussieerd. Maar al dragen deze discussies het stempel van de verschillende achtergronden der bisschoppen, zij dragen niet het stempel van een gesloten geest of vooroordeel. …

Het is vooral uw taak er zorg voor te dragen, dat de gehele wereld, die nieuwsgierig wacht, juist die informatie krijgt welke zij nodig heeft om te begrijpen wat er hier omgaat.