Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Foutloos parcours voor schema over priesteropleiding en toch...

11 OKT 1965

De stemmingen op 11 en 12 oktober over de priesteropleiding maken duidelijk dat de Concilievaders blij zijn met de tekst. Niets staat de finale stemming en afkondiging van het Decreet over de priesteropleiding, Optatam totius nog in de weg.

Ondanks het foutloze parcours tijdens de 4e zittijd, mist het document een belangrijke bocht: de op dat ogenblik al voelbare crisis van het priesterschap.

Lokale autonomie maakt einde aan uniforme priesteropleiding

De tekst die de Concilievaders vandaag stemmen is niet fundamenteel gewijzigd sinds de 3e zittijd. Die tekst is niet zonder moeite tot stand gekomen. Het had zich een moeizame weg gebaand tussen de keuze voor een traditionele opleiding en de vraag om noodzakelijke vernieuwing. Het schema voorziet in meer lokale autonomie bij het opleiden van priesters.

Het merendeel van de Concilievaders is blij met de nadruk in het document op pastorale vorming, oog voor vernieuwing in de theologische vorming en aandacht voor de psychologische ontwikkeling van priesterkandidaten.

De tekst getuigt op de eerste plaats van de rijke verscheidenheid van het kerkvolk en zijn geestelijke noden. Daarom stelt de tekst al in de 1e paragraaf dat de bisschoppenconferenties een eigen opleidingsplan (Sacerdotalis institutionis ratio) moeten uitwerken. Dat moet op gezette tijdstippen herzien worden. Verder benadrukt de tekst dat de bevordering van priesterroepingen een taak van de hele christengemeenschap is.

De spanning tussen trouw aan de preconciliaire seminarieopleiding en oog voor vernieuwing blijft aanwezig in het decreet. Maar een uniforme priesteropleiding is met dit decreet van de baan.

Op 25 oktober 1965 vindt de finale stemming plaats: op 2321 uitgebrachte stemmen zijn er maar 3 tegenstemmen.

Bron: Mathijs Lamberigts, Leo Declerck. Het Concilie Vaticanum II. Halewijn, 2015.