Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Eerste Concilieresultaten tijdens afsluiting 2e zittijd

4 DEC 1963

Tijdens de openbare zitting die de 2e zittijd van het Concilie afsluit, kondigt paus Paulus VI de eerste 2 resultaten van het Concilie officieel af:

De secretaris-generaal van het Concilie, Felici, leest een korte samenvatting van elk document. Vervolgens stemmen de Concilievaders een laatste maal. En ten slotte spreekt de paus de plechtige afkondiging uit (promulgatie). Een veelzeggende nieuwigheid in de promulgatieformule is volgens experts dat de paus zijn goedkeuring geeft samen met de vaders. Een verwijzing naar het collegiale bestuur van de Kerk.

In zijn afsluitende toespraak maakt Paulus VI een evenwichtige maar weinig enthousiasmerende balans op van het werk tijdens de 2e zittijd. Hij noemt de moeizame en zware debatten een bewijs voor het diepe onderzoek dat gaande is en een teken van de vrijheid waarin dat onderzoek gebeurt. Maar de opvallend minder enthousiaste toon vergeleken met zijn openingstoespraak, reflecteert het gevoel van vermoeidheid bij de Concilievaders

Meer enthousiasme is er voor de aankondiging door de paus van zijn bezoek aan het Heilig Land:

om pelgrim te zijn in het land van Jezus en om te bidden voor een vruchtbaar einde van het Concilie, voor de vernieuwing van de Kerk, voor haar roep naar de afgescheiden broeders, voor wereldvrede en voor de redding van de mensheid.

Vermoeidheid, opgetogenheid én waakzaamheid aan het einde van de 2e zittijd
Vermoeidheid, opgetogenheid én waakzaamheid aan het einde van de 2e zittijd