Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Stemming blijft uit, debat over volk van God en de leken begint

16 OKT 1963

Moderator van de dag, Agagianian, kondigt aan dat de stemming over 4 sleutelvragen wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Het gerucht over een crisis achter de schermen doet de ronde. Lees bijvoorbeeld het Conciliedagboek van Congar: Conflict over de stemmingen die de moderatoren willen voorleggen. En bij Heuschen: Curiemensen hebben weer eens stokken in wielen gestoken

Ondertussen begint het debat over hoofdstuk 3 van het schema over de Kerk: Over het volk Gods en inzonderheid over de leken. Dat zal duren tot 25 oktober. Er heerst een grote consensus om het hoofdstuk te splitsen en het hoofdstuk over het volk Gods te plaatsen voor dat over de hiërarchie in de Kerk. Dat had de Coördinatiecommissie in juli voorgesteld.

Priesterschap van alle gelovigen

Mgr. Emiel De Smedt houdt toespraak
Mgr. Emiel De Smedt houdt toespraak
In naam van meer dan 60 bisschoppen uit verschillende landen spreekt de Brugse bisschop Emiel De Smedt op 18 oktober over het priesterschap van alle gelovigen. Het is een thema dat hem bijzonder ter harte gaat. In de aanloop naar het Concilie schrijft hij er in 1961 al een boekje over voor de gelovigen van zijn bisdom.

Voor De Smedt laat Christus ook de leken-gelovigen delen in zijn 3-voudig ambt: priesterlijk, profetisch en koninklijk. Alleen zo kan de verheven roeping van alle christenen begrepen worden.

Het is niet voldoende om wettisch slechts een uiterlijke wetgeving te onderhouden; het innerlijk leven van de leken moet godsdienstig zijn d.i. op God gericht.

De geleefde eenheid met Christus vraagt er ook om concreet te worden in alle handelen: 

De leer van Christus is geen theorie maar een levensregel, die heel het concrete bestaan moet doortrekken. Christus in zijn profetisch ambt wil in onze tijd door middel van de leken als het ware proefondervindelijk laten zien wat het evangelie betekent, zoals Hij vroeger zelf in Palestina temidden van de mensen een voorbeeld gaf, opdat wij het zo ook zouden doen.

Dit heeft volgens De Smedt een impact op heel de wereldorde. Door hun engagement in de samenleving (van familie tot politiek, van wetenschap en techniek tot internationale relaties) vernieuwen leken-christenen de wereld.

Op die wijze wordt de verlossing van Christus geïncarneerd in de aardse werkelijkheden en wordt in toenemende mate alles geheiligd, vernieuwd en samengebracht in Christus.

Alhoewel stevig geworteld in de traditie blijken deze inzichten voor heel wat bisschoppen behoorlijk nieuw te zijn. Omdat ze de hiërarchische orde in vraag lijken te stellen, roepen ze ook weerstand op.