Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Bisschoppen nemen roer van Concilie over

16 OKT 1962

Het onverwachte uitstel van de Commissieverkiezing wordt in de pers de eerste Conciliesurprise genoemd. De extra tijd wordt nuttig gebruikt voor intens overleg op verschillende niveaus. De uiteindelijke verkiezing leidt tot een evenwichtige en internationale samenstelling van de Conciliecommissies. En de bisschoppen beseffen nu dat dit Concilie hen toebehoort, net zoals paus Johannes XXIII het hoopte.

Intens overleg

Gisteren pleegde de paus overleg met de 10 kardinalen die lid zijn van de raad van voorzitters. Verschillende bisschoppenconferenties vergaderden om de violen gelijk te stemmen in voorbereiding van de eerste stemronde.

Complexe stemming

Aan de verkiezing van 160 commissieleden (10 commissies met elk 16 leden) nemen uiteindelijk 2.540 stemgerechtigden deel. De paus duidt nadien nog 8 leden per commissie aan.
De commissieleden moeten een absolute meerderheid halen om verkozen te zijn. Het duurt even vooraleer alle stemmen geteld zijn. In de media duiken na een paar dagen berichten op dat maar 60 leden een absolute meerderheid zouden halen. Er wordt daarom beslist dat een relatieve meerderheid volstaat.

Evenwichtige en internationale samenstelling

Als alle stemmen geteld zijn, blijkt dat het uitstel en het overleg geloond hebben. De samenstelling van de Conciliecommissies is evenwichtig en internationaal. Ze bestaan voor 57% uit leden van de voorbereidende commissie en voor 43% uit nieuwe leden. In de Commissie voor de liturgie zijn de nieuwelingen in de meerderheid. 

Van de Europese lijst die als alternatief circuleerde zijn 94 leden verkozen. De paus zorgt er nadien voor dat landen die niet of amper vertegenwoordigd zijn toch een commissielid krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Polen, de Zwitsers en de Ieren, maar ook voor de Afrikanen.

Samenstelling van de Commissie voor de liturgie
Samenstelling van de Commissie voor de liturgie

Samenstelling van de Conciliecommissies
Samenstelling van de Conciliecommissies