Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Tenoren vragen meer efficiëntie

4 DEC 1962

Door de moeizame debatten over de bronnen van de Openbaring en over de Kerk klinken alsmaar meer klachten over de gebrekkige organisatie van het Concilie. Tijdens het debat over de Kerk spreken enkele tenoren zich uit over de toekomstige agenda en werking van het Concilie. De toespraak van Suenens op 4 december geeft vele Concilievaders opnieuw vaste grond onder de voeten.

Léger pleit voor coördinatiecommissie

Op 3 december pleit kardinaal Léger voor de oprichting van een coördinatiecommissie. Die moet het werk van de andere commissies beter aansturen en voorkomen dat verschillende commissies naast elkaar op dezelfde thema’s werken. Léger speelde op 20 november al een belangrijke rol in de oprichting van een gemengde commissie voor het schema over de bronnen van de openbaring.

Suenens presenteert inhoudelijke plan

Op 4 december presenteert kardinaal Suenens in de aula een inhoudelijk plan voor de rest van het Concilie. Een plan dat de voorafgaande goedkeuring krijgt van de paus.

Suenens stelt als centraal trema van het Concilie de Kerk voor, met volgende onderverdelingen.

 • Ecclesia ad intra: het innerlijke leven van de Kerk. Hierin  moet het mysterie ontwikkeld worden van de Kerk als mystiek lichaam van Christus. Daarin zijn 4 bewegingen te onderscheiden, ontleend aan het evangelie: evangelisatie, catechese, sacramenten, gebed.
 • Ecclesia ad extra: de relaties en dialoog van de Kerk met de wereld. Daarin krijgen thema’s als sociale rechtvaardigheid en oorlog en vrede aan bod hun plaats.

Hoewel het plan geen nieuwe theologische ideeën bevat, geeft het de Concilievaders wel een gevoel van richting en overzicht. Vaste grond onder de voeten na de verwarrende strijd van de afgelopen weken.

Steun van invloedrijke aartsbisschop van Milaan

Ook kardinaal Monitini, de aartsbisschop van Milaan en door vele waarnemers als papabile beschouwd, uit voor het eerst kritiek. In zijn wekelijkse brief aan de priesters en leken van zijn bisdom over het verloop van het Concilie, betreurt hij de gebrekkige voorbereiding van het Concilie en de wijze waarop de behandeling van De Ecclesia verloopt. 

Op 5 december geeft hij in de aula zijn steun aan het plan van Suenens.

Toekomst van het Concilie veilig gesteld

Niet alleen de onenigheid in de aula zorgt voor ongerustheid over het Concilie. Ook de gezondheidstoestand van de paus baart velen zorgen.

Voor het einde van de eerste zittijd verzekeren afspraken over een betere werking de toekomst van het Concilie. Er komt een coördinatiecommissie die de thema’s moet ordenen en eenduidig verdelen over de verschillende commissies. Staatssecretaris Kardinaal Amleto Cicognani wordt voorzitter. De kardinalen Liénart, Urbani, Spellman, Confalonieri, Döpfner en Suenens zullen er deel van uitmaken. Er komt ook een actieplan met concrete werkafspraken voor de eerste intersessie, dit is de tussentijd tussen de eerste en de tweede zittijd van het Concilie.

Kardinaal Suenens vraagt grondige verandering in de werkwijze
Kardinaal Suenens vraagt grondige verandering in de werkwijze