Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Nieuw schema over Openbaring goedgekeurd

26 JUN 1964

De Coördinatiecommissie keurt tijdens haar 15e vergadering het nieuwe schema over de Openbaring goed. Vergeleken met het voorbereidende schema is de nieuwe tekst behoorlijk vernieuwend. 

Voorbereid in Hasselt

De tekst is opgesteld door een subcommissie van de Doctrinele commissie onder leiding van Mgr. Charue. Die vergadert van 20 tot 25 april in Rome. Maar de tekst die daar op tafel komt is voorbereid in Hasselt door Heuschen, Cerfaux, Prignon en Smulders

Ontdek het Conciliedagboek van Pieter Smulders: 

Fundamenteel en omstreden onderwerp

Op 3 juli wordt de nieuwe tekst afgedrukt voor de Concilievaders. In 2 kolommen: oude en nieuwe tekst naast elkaar. Met een uitvoerig rapport van de commentaren die de subcommissie heeft ontvangen en de manier waarop zij die verwerkt heeft.

Dit geeft goed aan dat de commissieleden elk woord gewogen hebben over dit zo belangrijke en omstreden onderwerp. In november 1962, tijdens de 1e zittijd, kreeg het voorbereidende schema nog scherpe kritiek.

Nieuwe tekst herwaardeert de vroegste bronnen

De Concilievaders die ijveren voor een herbronning zijn in hun nopjes met de nieuwe tekst.

 • Verwijzingen zijn geschrapt naar de twee bronnen-theorie die veel kritiek kreeg tijdens de eerste zittijd.
 • Om de leerstellige continuïteit aan te tonen zijn veel citaten toegevoegd naar Bijbelteksten en naar conciliaire en pauselijke documenten.
 • Het belang van de Bijbel wordt benadrukt in verkondiging, catechese, liturgie en theologische studie.

Henri De Lubac spreekt van een nieuw en beloftevol tijdperk:

Een van de belangrijkste verdiensten is dat het eenheid brengt. Eenheid van de Openbaarder en de Geopenbaarde, die allebei Jezus Christus zijn, schepper en voltooier van ons geloof; in hem ook eenheid van de twee testamenten die over hem getuigen; eenheid van Schrift en traditie, die nooit gescheiden kunnen worden; eenheid, in het laatste hoofdstuk, van het Woord van God in de twee vormen waarin hij onder ons aanwezig komt: schrift en Eucharistie.