Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Paus bemoedigt én vermaant Romeinse curie

21 SEP 1963

Paulus VI ontvangt tientallen kardinalen en prelaten en honderden medewerkers van de Romeinse curie in de Zaal der Zegeningen, een vergaderzaal boven de portiek van de Sint-Pietersbasiliek. De paus, die herinnert aan de 30 jaar dat hij zelf in de curie werkzaam was, spreekt bemoedigende woorden en geeft zelfs een loonsverhoging.

Maar hij benadrukt tegelijkertijd de noodzaak tot hervorming van de curie. En hij verwijst naar een thema dat cruciaal zal worden tijdens de tweede zittijd van het Concilie: het collegiale bestuur van de Kerk.

Bekijk het Conciliejournaal van 21 september '63

Beelden: Omroep RKK

Lees een deel van de toespraak van Paulus VI

Dat er in de Romeinse curie enkele veranderingen zullen moeten worden aangebracht is niet alleen te verwachten, het is ook te wensen. Zoals iedereen weet gaat de eerste reorganisatie van dit oude en ingewikkelde orgaan terug tot de fameuze constitutie ‘Immensa aeterni Dei’ uit het jaar 1588 van paus Sixtus V; paus Pius X bracht in 1908 nieuwe hervormingen aan met de constitutie ‘Sapienti consilio’ en in 1917 werd de aldus gereorganiseerde curie in de codex van het canonieke recht bekrachtigd. Sindsdien zijn er vele jaren voorbijgegaan; het is verklaarbaar dat deze instelling thans gebukt gaat onder het gewicht van haar eerbiedwaardige leeftijd, dat zij ervaart niet meer volledig opgewassen te zijn tegen de behoeften en gewoonten van deze nieuwe wereld, dat zij de noodzaak voelt van vereenvoudiging en decentralisatie en tegelijkertijd van uitbreiding en van het inslaan van nieuwe wegen. …

De Romeinse curie moet niet angstig streven naar het behoud van tijdelijke rechten uit het verleden, of naar het handhaven van uiterlijke vormen, die niet meer aanspreken en hun religieuze inhoud niet meer voldoende uitdrukken. Zij moet niet gierig alle macht aan zichzelf houden wanneer heden ten dage het episcopaat zonder aan de universele kerkelijke rangorde te kort te doen, beter zelf ter plaatse bepaalde macht kan uitoefenen. …

indien tijdens het oecumenische concilie blijkt dat het wenselijk is vertegenwoordigers van het episcopaat, en wel speciaal bisschoppen die een diocees besturen, in een bepaalde vorm en voor bepaalde kwesties, in overeenstemming met de leer der kerk en de canonieke wet toe te voegen aan het opperste hoofd van de kerk en voor de bestudering van en de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur, dan mag de Romeinse curie daar zeker geen bezwaren tegen aanvoeren...

Osservatore Romano, 22-09-1963. Vert. katholiek archief. Geciteerd in: Xavier Rynne. Brieven uit Vaticaanstad 2. pp.304-306.

Lees meer: Conciliedagboek van Pieter Smulders