Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Tv-toespraak Mgr. Bekkers over geboortebeperking beroert

21 MAA 1963

Bisschop van Den Bosch Bekkers onderstreept dat men de gezinsgrootte niet los mag zien van het huwelijksleven in zijn geheel. Hij noemt de geboorteregeling een gewetenszaak van de echtgenoten waarin niemand zich mag mengen.

Mgr. Bekkers erkent dat door de verworvenheden van de moderne wetenschap de verantwoordelijkheid voor de spreiding van de geboorten bij de mens is komen te liggen. Hij beseft dat periodieke onthouding -de enige door de Kerk aanvaarde methode- niet voor iedereen de ideale oplossing is. Hij zegt te begrijpen dat er situaties zijn waarin men zich niet in staat acht om met alle christelijke en menselijke waarden rekening te houden.

Bekijk een fragment van de ophefmakende toespraak

Weerklank en beroering

Het standpunt van Bekkers zorgt voor beroering en krijgt grote weerklank in de Nederlandse pers. Zelfs in de socialistische.

Ook in Rome gaat dit televisieoptreden niet ongemerkt voorbij. Hoge kerkelijke vertegenwoordigers spreken zich echter niet uit over Bekkers standpunten. Ze benadrukken alleen dat de Kerk tegenstander blijft van kunstmatige voorbehoedsmiddelen.

Brandpuntje wordt uitslaande brand

Mgr. Bekkers doet zijn uitspraken in het de KRO-actualiteitenrubriek Brandpunt dat in 1960 van start ging. Omdat Bekkers boeiend kan praten op tv, verzorgt hij daarin een vaste rubriek: het zogenaamde Brandpuntje, een stichtend slotwoord. Daarmee is Bekkers in 1963 al een populaire tv-verschijning.