Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

12 voorbereidende commissies opgericht

5 JUN 1960

Met Pinksteren vaardigt Johannes XXIII met de pauselijke brief Superno Dei nutu uit. Daarmee richt hij 12 commissies en 3 secretariaten op die het Concilie inhoudelijk en logistiek moeten voorbereiden. De Romeinse Curie krijgt een belangrijke rol.

Touwtjes voorbereiding stevig in handen van Rome

Hoewel de paus altijd had benadrukt dat men een onderscheid diende te maken tussen het Concilie en de Curie, toont de structuur en samenstelling van de voorbereidende commissies veel overeenkomsten met de Curie.

Naast de Centrale Voorbereidende Commissie hebben 10 van de 11 voorbereidende commissies een congregatie van de Curie als tegenhanger. Alleen de voorbereidende commissie voor het lekenapostolaat is nieuw. De commissievoorzitters zijn steevast de prefecten van de overeenkomstige congregaties in de Curie. En tweederde van de leden is verbonden met de Curie of een andere Romeinse instelling. De voorbereiding van het Concilie ligt daarmee stevig in de handen van Rome.

Toch moet gezegd dat ook heel wat protagonisten van de Liturgische Beweging, de Bijbelbeweging, de Oecumenische Beweging en de nouvelle théologie als adviseur in de voorbereidende commissies betrokken worden.

Missie van het Concilie is bevestiging en illustratie van het geloof

In zijn toespraak voor de commissieleden herhaalt Johannes XXIII wat volgens hem de taak van het Concilie moet zijn: In de moderne tijd gaat het, eerder dan om het terugvoeren van enig punt van de leer of de tucht naar de zuivere bronnen van de Openbaring en de Overlevering, om de bevestiging en de illustratie van de inhoud van het geloof en van het menselijke en christelijke leven.

Secretariaat voor de Eenheid benadrukt belang van oecumene

Met de oprichting van een secretariaat voor de bevordering van de christelijke eenheid, dat later de status van een heuse commissie zal krijgen, maakt de paus zijn wens concreet dat het Concilie oecumenisch zou zijn. En dat was nodig. Want de Rooms-Katholieke Kerk had tot nu geen officieel adres voor contacten met andere kerken. In 1959 moesten katholieke oecumenisten, waaronder Willebrands, de vergadering van de Werelraad van Kerken in Rhodos nog bijwonen als katholieke journalisten. Kardinaal Bea wordt voorzitter van het nieuwe secretariaat en Willebrands secretaris.

12 voorbereidende commissies en hun voorzitters

 • Centrale voorbereidende commissie
 • Voorbereidende theologische commissie, kardinaal Ottaviani
 • Voorbereidende commissie voor de bisschoppen en het bestuur van de dioscesen, kardinaal Mimmi
 • Voorbereidende commissie voor de tucht onder de priesters en de gelovigen, kardinaal Ciriaci
 • Voorbereidende commissie voor de religieuzen, kardinaal Valeri
 • Voorbereidende commissie voor de liturgie, kardinaal G. Cicognani (na diens overlijden overgenomen door kardinaal A. Larraona)
 • Voorbereidende commissie voor de sacramenten, kardinaal Masella
 • Voorbereidende commissie voor de studies en seminaries, kardinaal Pizzardo
 • Voorbereidende commissie voor de oosterse kerken, kardinaal A. Cicognani
 • Voorbereidende commissie voor de missies, kardinaal Agagianian
 • Voorbereidende commissie voor het lekenapostolaat, kardinaal Cento
 • Voorbereidende commissie voor het ceremonieel, kardinaal Tisserant
 • Secretariaat voor pers en communicatie, aartsbisschop O’Connor
 • Secretariaat voor de bevordering van de christelijke eenheid, kardinaal Bea
 • Secretariaat voor de administratie, kardinaal Di Jorio

3 secretariaten en hun voorzitters

 • Secretariaat voor pers en communicatie, aartsbisschop O’Connor
 • Secretariaat voor de bevordering van de christelijke eenheid, kardinaal Bea
 • Secretariaat voor de administratie, kardinaal Di Jorio

De voorbereiding van het Oekumenisch Concilie: H. Vader spreekt raadsleden toe
De voorbereiding van het Oekumenisch Concilie: H. Vader spreekt raadsleden toe