Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Yves Congar

Geboren in Sedan (Frankrijk) in 1904. Treedt in bij dominicanen in 1925. Zal zijn hele leven publiceren en doceren over theologie. In 1934 schrijft hij een opgemerkt artikel over de oorzaken van het moderne ongeloof. Krijgsgevangen tijdens WOII. In 1954 leiden verdachtmakingen in Rome tot een doceerverbod. Volledige rehabilitatie in 1994 door creatie tot kardinaal. Sterft in 1995.

In 1960 op uitnodiging van Johannes XXIII wordt hij consultor van de Voorbereidende theologische commissie. Opmerkelijke rol als peritus tijdens het Concilie. Verblijft in het Belgisch College. Benadrukt dat het Concilie geen eindpunt is: alles blijft nog te doen.

Conciliedagboek

Alles tonen

07 DEC '65 | Welke omkering van de geschiedenis

Daarna leest Willebrands, in het Frans, de opheffing van de wederzijdse excommunicaties tussen Rome en Konstantinopel. Het is een mooie tekst. Van bij het begin wordt de naam van Athenagoras langdurig geapplaudisseerd en toegejuicht. Het document wordt ook zeer warm toegejuicht. "Negenhonderd jaar nadien"! Ik voel het historische moment, niet dat de moeilijkheden in het minst zijn opgelost, maar men kan ze beter aanpakken. Welke omkering van de geschiedenis. Het is 10.20 uur als dit wordt gelezen, de datum 1054 begint van het scherm te verdwijnen.

Ontdek meer: 4 documenten afgekondigd en orthodoxe excommunicatie opgeheven

04 DEC '65 | Ik spreek tot Sint-Paulus over Luther

Overigens biedt men mij aan om vanavond naar de ceremonie in Sint-Paulus-buiten-de-muren te gaan. Ik vind deze ceremonie bijna vanzelfsprekend. En nochtans, wie zou vijf jaar geleden gedacht hebben dat ze mogelijk zou zijn.

Ziehier hoe op het hoogste niveau, en als eerste akte van de sluiting van het concilie, er een geconcelebreerde woorddienst plaats heeft in aanwezigheid van de Paus. SAMEN MET hem, die de voorbeden uitspreekt en het Onzevader inleidt.

De basiliek verlatende, handen schuddend (Pater Villain is daar, hevig ontroerd), houd ik geknield halt op het graf van Sint-Paulus: want hij is daar. Ik spreek tot hem. Ik spreek hem over Luther die het "Evangelie", waarvoor Paulus gevochten heeft, heeft willen herbevestigen. Ik vraag hem, ik gebied hem bijna als een verplichting, voor mij een zekere zaak, om in die nieuwe etappe tussen te komen en de Paus te leiden en ONS ALLEN.

Ontdek meer: Oecumenische viering met niet-katholieke waarnemers

07 NOV '65 | Men dankt zoveel, zoveel aan Philips

Mgr. Philips is vertrokken met de trein van 14 u., tamelijk bedroefd te moeten vertrekken, maar sereen. Men dankt zoveel, zoveel aan hem! Zonder hem zou de theologische commissie nooit gefunctioneerd hebben, zoals ze heeft gefunctioneerd, noch zou ze de mooie teksten hebben voortgebracht die ze nu heeft afgeleverd. Hij is niet de enige die deze teksten op de wereld heeft gezet, maar hij is er evenwel toch de vader van. Tijdens zijn ziekte en van zodra hij het vernomen had, heeft de paus hem een persoonlijke brief in zijn eigen handschrift geschreven. Men had aan Philips gedacht als secretaris van de Synodus Episcoporum. Anderen spreken van Felici … Philips zou beter geschikt zijn geweest. Maar zowel de ene als de andere zou gerust evenzeer kardinaal kunnen worden.

30 SEP '65 | Beleefde oecumene brengt de evangelisatie een elan bij

Om 15 uur bezoek van drie priesters van Chambéry... Zij hebben veel samengewerkt met Taizé en ze zijn van plan om een oecumenische gemeenschap voor de evangelisatie te vormen. Een broeder van Taizé komt hen vervoegen. Enerzijds is het ogenblik gekomen om op oecumenisch vlak daden te stellen, tekens te stellen die de toekomst openen en voorbereiden. Anderzijds hebben oecumene en missie een diepe band. Ik ben onder de indruk van wat ze zeggen: beleefde en in de praktijk gebracht oecumene brengt de missie, de evangelisatie een elan en iets doeltreffends bij. Dit alles beantwoordt zeker aan een behoefte. Zeker bij de jongeren.

29 SEP '65 | 's Avonds besef ik dat ik van dit werk hou

Om 9.30 uur op het Secretariaat: de hele subcommissie van de De libertate. De stemming die we gehad hebben, zegt Willebrands, is te danken aan de paus persoonlijk. Men zal in subcommissie Mgr. Carl Colombo uitnodigen, langs wie men in contact is met de paus, en ook Mgr. Ancel. De paus heeft inderdaad laten weten dat hij zeer onder de indruk was van de tussenkomst van Mgr. Ancel en van het einde van de relatio van Mgr. De Smedt.

...

['s namiddag] naar de theologische commissie... Alhoewel ik zo moe ben, ben ik er toch. 's Avonds besef ik dat ik van dit werk hou en van de sfeer in de theologische commissie. Maar alles (of toch veel) hangt af van Mgr. Philips, van zijn helderheid en tegenwoordigheid van geest, van zijn vanzelfsprekende loyauteit. Hij heeft de sfeer gecreëerd en creëert ze nog in de commissie.