Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Over de Oosterse Katholieke Kerken - Orientalium Ecclesiarum

Decreet over de Oosterse Katholieke Kerken, Orientalium Ecclesiarum
Decreet over de Oosterse Katholieke Kerken, Orientalium Ecclesiarum
Het Decreet over de Oosterse Katholieke Kerken is een van de kortste Conciliedocumenten. Het geeft de met Rome geünieerde kerken uit de Byzantijnse traditie een geheel eigen plaats en rechten. 

De Latijnse naam Orientalium Ecclesiarum, Oosterse Kerken, verwijst naar de eerste woorden van de tekst zoals gebruikelijk is voor Vaticaanse documenten.

Oecumene of uniatisme?

Voor het Concilie engageerde de Kerk zich niet in werkelijke oecumene. In plaats van streven naar eenheid door dialoog, was de heersende houding er een van terugkeer tot de ware schaapstal door hereniging en door de rol van de paus te erkennen. Uniatisme heet dit.

Doorheen de geschiedenis hebben meerdere kerken die gescheiden waren van de Rooms-katholieke Kerk zich inderdaad geünieerd met Rome. Vooral kerken uit het oosterse christendom. Deze gemeenschappen koesteren eigen byzantijnse tradities, zoals liturgie, taal, recht…  

Het decreet regelt de unieke positie van de Oosters-katholieke Kerken binnen de Rooms-katholieke Kerk.

Van hoofdstuk naar een afzonderlijk decreet

De ontstaansgeschiedenis van het Decreet over de Oosterse Katholieke Kerken loopt parallel aan die van de Verklaring over de niet-christelijke godsdiensten, de Verklaring over de godsdienstvrijheid en het Decreet over het oecumenisme. Voor de aanvang van het Concilie ging het over één voorbereidend schema over het oecumenisme. Dat schema behandelde in hoofdzaak de uniaten.

De Concilievaders hebben in december 1962 veel kritiek op het voorbereidende schema. Ze hebben een veel bredere verwachting van het oecumenisme dan de positie van de Oosters-katholieke Kerken. Zo wordt het onderwerp van de uniaten in 1963 een hoofdstuk binnen een breder schema over het oecumenisme. En in 1964 wordt gekozen voor een afzonderlijk decreet.

Eigen ritus en codex

Het zijn uiteraard vooral de patriarchen en metropolieten van de Oosters-katholieke Kerken die zich in 1963 en 1964 in het debat mengen. Een van hen is Josyf Slipyj die in januari 1963 door Chroestsjov wordt vrijgelaten uit zijn gevangenschap in Siberië.

Op de agenda staat

 • de vrijheid van katholieken om hun ritus te kiezen,
 • de rol van de Oosterse patriarchaten in de Katholieke Kerk,
 • de positie van gehuwde Oosters-katholieke priesters?
 • de verhouding van de Oosters-katholieke Kerken tot de Orthodoxe Kerken.

Ook de erkenning van het huwelijk tussen Latijnse en Oosterse katholieken is van belang.

Op 21 november 1964 keuren 2110 Concilievaders de tekst goed. 39 stemmen tegen. 

In 1990 krijgen de Oosters-katholieken hun eigen wetboek (codex) van kerkelijk recht. Blijvend resultaat van het Conciliewerk.

Ontdek meer

Nederlandse vertaling van het Decreet over de Oosterse Katholieke Kerken

Inhoud

Het Decreet over de Oosterse Katholieke Kerken bestaat uit 30 artikels verdeeld over een inleiding, 6 hoofdstukken en een besluit.

1 Inleiding

verberg citaten

1 Inleiding

2 De particuliere Kerken of ritussen

verberg citaten

2 De particuliere Kerken of ritussen

3 Het behoud van het geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken

verberg citaten

3 Het behoud van het geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken

4 De Oosterse patriarchen

verberg citaten

4 De Oosterse patriarchen

5 De praktijk van de sacramenten

verberg citaten

5 De praktijk van de sacramenten

6 De goddelijke eredienst

verberg citaten

6 De goddelijke eredienst

7 De omgang met de broeders van de gescheiden Kerken

verberg citaten

7 De omgang met de broeders van de gescheiden Kerken

8 Besluit

verberg citaten

8 Besluit