Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Over het oecumenisme - Unitatis redintegratio

Decreet over het oecumenisme, Unitatis redintegratio
Decreet over het oecumenisme, Unitatis redintegratio
Met het Decreet over het oecumenisme engageert de Katholieke Kerk zich ondubbelzinnig om mee te streven naar eenheid onder alle christenen. Het roept alle katholieken op om met ijver deel te nemen aan de oecumenische beweging. Het document beschrijft achtereenvolgens de theologische uitgangspunten en de praktische vormen van de katholieke deelname aan de oecumenische beweging.

De Latijnse naam Unitatis redintegratio, herstel van de eenheid, verwijst zoals gebruikelijk is voor Vaticaanse documenten naar de eerste woorden van de tekst.

Keerpunt in katholieke deelname aan oecumene

Tot in 1948 verbood Rome de deelname van katholieken aan oecumenische vergaderingen. Volgens het leergezag bestond oecumene uit de terugkeer van ketters en kerkverlaters tot de enig ware Kerk, de Rooms-Katholieke.

Bekijk de film: 14 Oecumene: de Geest verlangt naar één Kerk

Theologisch fundament voor oecumene

Het eerste hoofdstuk van het Decreet over het oecumenisme beschrijft het theologische fundament van het streven naar eenheid onder alle christenen. Samengevat komt het hier op neer:

 • De oecumenische beweging wordt erkend als een genade van de heilige Geest.
 • De Kerk van Christus is in zijn volheid te vinden in de Katholieke Kerk.
 • Maar de Geest werkt ook in andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen. Zij kunnen dus ook elementen van waarheid en heiliging bevatten.
 • De Katholieke Kerk leeft in gemeenschap met andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen. Maar deze gemeenschap is niet ten volle.
 • Leden van andere kerken begroet zij als zusters en broeders. De afscheiding wil zij hen persoonlijk niet aanrekenen.
 • Verdeeldheid onder de christenen is duidelijk in strijd met de bedoeling van Christus. Ze schaadt bovendien de geloofwaardige verkondiging van het Evangelie.
 • Daarom is herstel van de eenheid een plicht vanuit het geloof.

Katholieke deelname aan de oecumenische beweging

Hoofdstuk 2 van het Decreet over het oecumenisme beschrijft de praktijk en de middelen van de katholieke deelname aan de oecumenische beweging:

 • De vernieuwing van de Kerk.
 • Innerlijke ommekeer.
 • Persoonlijk en gemeenschappelijk gebed voor eenheid.
 • Dialoog en wederzijds begrip.
 • Oecumenische vorming.
 • Helderder en dieper uiteenzetten wat katholieke geloven.
 • Samenwerking.

Opvallend is dat vandaag teruggegrepen wordt naar de elementen van spirituele oecumene uit het Conciliedocument om het bekoelde oecumenische enthousiasme nieuw leven in te blazen. Zie bijvoorbeeld de praktische aanbevelingen van het vorige hoofd van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen, Kard. Walter Kasper: Een handboek voor de spirituele oecumene. 2006.

Meer weten

Inhoud

Het Decreet over het oecumenisme bestaat uit 24 artikels, onderverdeeld in een inleiding en 4 hoofdstukken.

Inleiding

verberg citaten

Inleiding

1 De Katholieke beginselen van het oecumenisme

verberg citaten

1 De Katholieke beginselen van het oecumenisme

2 De praktijk van het oecumenisme

verberg citaten

2 De praktijk van het oecumenisme

3 De kerken en kerkelijke gemeenschappen, die van de Apostolische Stoel van Rome zijn gescheiden

verberg citaten

3 De kerken en kerkelijke gemeenschappen, die van de Apostolische Stoel van Rome zijn gescheiden

4 Aansporing tot de Katholieken

verberg citaten

4 Aansporing tot de Katholieken