Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Over de sociale communicatiemiddelen - Inter mirifica

Decreet over de sociale communicatiemiddelen, Inter mirifica
Decreet over de sociale communicatiemiddelen, Inter mirifica
Het Decreet over de sociale communicatiemiddelen wil de houding van de Kerk tegenover de media bepalen, in een tijd dat film en televisie in volle opmars waren.

De Latijnse naam Inter mirifica, onder de wonderbare, verwijst zoals gebruikelijk is voor Vaticaanse documenten naar de eerste woorden van de tekst. De term sociale communicatiemiddelen wordt in kerkelijke documenten gebruikt als synoniem voor de media.

Zedelijk verval tegengaan met morele plichten

Het document opent met een positieve waardering van de mogelijkheden van de media, maar behandelt vervolgens uitgebreider de gevaren en problemen. Tegenover deze gevaren stelt het document de morele orde. Het somt de plichten op van jongeren, ouders, auteurs en overheid om de morele orde te handhaven in hun gebruik van de media.

Leken niet betrokken bij de voorbereiding

Het Secretariaat voor de sociale communicatiemiddelen bereidt een lijvig schema voor van 114 nummers. Hoewel het secretariaat onderdeel is van de Voorbereidende commissie voor de leken, doet het nauwelijks een beroep op de expertise van leken, zoals journalisten, hoofdredacteurs, televisie- of filmmakers.

Weinig animo bij Concilievaders

De Concilievaders bespreken het voorbereidende schema over de sociale communicatiemiddelen tijdens de eerste zittijd van 23 tot 26 november 1962. Zonder veel animo. Want de bespreking is een rustpauze tussen twee bewogen debatten in, dat over de bronnen van de openbaring en dat over de Kerk. Veel Concilievaders voelen zich in die tijd ook niet echt bekwaam of ervaren genoeg om over deze materie mee te spreken.

Als ze het schema in principe goedkeuren, gaan ze er dan ook van uit dat het sterk ingekort zal worden en meer aandacht zal besteden aan de praktische en pastorale invulling.

De inkorting komt er ook. Van 114 naar 22 nummers. De praktische en pastorale invulling is sterk hiërarchisch en inbreng van experts uit de mediawereld komt er niet. In de tweede zittijd doen bisschoppen nog een ultieme poging om het schema terug te sturen naar het secretariaat voor herwerking, maar dit initiatief komt te laat.

Inter mirifica wordt goedgekeurd, maar dan wel met het grootste aantal tegenstemmen (164) van alle Conciliedocumenten.

Blijvende argwaan voor de media bij de kerkleiding

Tot op vandaag blijft de kerkleiding de media met een zekere argwaan benaderen. De omgang met de pedofilieschandalen toont dat sommige kerkelijke kringen nog onvoldoende de impact en macht van de media beseffen. In deze gemediatiseerde tijd zijn gezagsinstanties (waaronder ook de Kerk) vaak onvoldoende voorbereid om openbaarheid van bestuur op een adequate manier in te vullen.

Daar tegenover staan de vele inspanningen om met nieuwe communicatiemiddelen de christelijke boodschap toegankelijk te maken voor een breed publiek:

Meer weten

Inhoud

Het Decreet over de sociale communicatiemiddelen bestaat uit 24 artikels, onderverdeeld in een inleiding en twee hoofdstukken en een besluit.

Inleiding

verberg citaten

Inleiding

De leer van de Kerk

verberg citaten

De leer van de Kerk

Het pastoraal handelen van de Kerk

verberg citaten

Het pastoraal handelen van de Kerk

Besluit