Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Tekst over missionaire activiteit voldoet niet

7 OKT 1965

Een week lang spreken de Concilievaders over het schema over de missionaire activiteit (later Ad gentes). Hun oordeel is negatief.

In vergelijking met de proposities van de 3e zittijd is de tekst wel vooruit gegaan. Maar toch was de tijdsdruk te groot om tot een goed resultaat te komen. Ook had de gespannen verhouding tot de Congregatio de propaganda fide remmend gewerkt.

Kritieken op een rij

 • Het schema blijft vaag over de soms missionaire situatie van de kerken in het Westen, bijvoorbeeld in Frankrijk.
 • Verder houdt het schema niet voldoende rekening met Lumen gentium. Daarin wordt het volk van God verantwoordelijk genoemd voor de missionering. Missie is een opdracht van de gehele kerk en van alle christenen, niet alleen van leden van de kerkelijke hiërarchie. Het schema over de missie lijkt daarentegen te suggereren dat die verantwoordelijkheid alleen bij de hiërarchie ligt.
 • Ook de manier waarop de dialoog met de niet-christenen wordt geformuleerd, krijgt een onvoldoende. Een aantal vaders klaagt over de afwezigheid in de tekst van de oecumenische geest die dit Concilie kenmerkt.
 • Er zijn Concilievaders die erop wijzen dat de missiegedachte een crisis doormaakt. Omwille van de zich aandienende roepingencrisis in West-Europa. Maar ook omdat niet duidelijk is wat men van een missionaris verwacht. Is zijn eerste taak verkondiging of oog hebben voor lokale economische problemen? Hoe kan men missionering verzoenen met godsdienstvrijheid
 • Sprekers met veel missionaire praktijkervaring vinden de tekst bovendien te Westers. Zo laat het schema onvoldoende ruimte voor de zo noodzakelijke inculturatie van de Blijde Boodschap, dwz de aanpassing aan de lokale cultuur. De bisschoppen zijn van oordeel dat men ook rekening moet houden met de eigen rijkdom van andere religies. Daarover moet volgens een aantal Concilievaders trouwens nog grondig onderzoek gebeuren. In Nostra aetate wordt dit onderwerp verder uitgespit. Ook zijn er klachten over de verdeling van de middelen tussen Noord en Zuid. De groeipijnen van het dekolonisatieproces en de soms moeilijke verhouding in de missielanden tussen lokale bisschoppen en missionarissen-bisschoppen wegen duidelijk op het debat.

Na een relatief korte discussie over een toch wel zeer belangrijk onderwerp aanvaarden de Concilievaders in grote lijnen het schema en sturen ze het voor herwerking terug naar de bevoegde commissie.

Bron: Mathijs Lamberigts, Leo Declerck. Het Concilie Vaticanum II. Halewijn, 2015.