Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Maria in schema over de Kerk en peilingsvragen uitgedeeld

29 OKT 1963

De Concilievaders stemmen voor opname van de tekst over Maria in het schema over de Kerk in plaats van een afzonderlijk schema over Maria. Er zijn slechts 40 stemmen verschil.

De zeer nipte meerderheid stemt vele Concilievaders pessimistisch over de omstreden peiling waarvoor diezelfde dinsdagochtend 5 (in plaats van 4) vragen worden uitgedeeld.

Mariale devotie inzet van propagandastrijd

Heel de maand oktober is de Mariale devotie onderwerp van tussenkomsten in de aula en propaganda in de vorm van pamfletten.

De bisschoppen die de Mariale devotie meer willen richten op Christus en inbedden in het leven van de Kerk, pleiten voor opname van de tekst over Maria in het schema over de Kerk. Andere bisschoppen vinden het mysterie van Maria groter dan het mysterie van de Kerk en willen een afzonderlijk schema over Maria. Er gaan zelfs stemmen op voor een nieuw dogma over Maria als middelares. Dat ligt dan weer oecumenisch bijzonder slecht, omdat protestanten en orthodoxen Christus als enige middelaar beschouwen.

Op 24 oktober mogen 2 Concilievaders de verschillende posities verdedigen in de aula. Santos geeft 10 argumenten voor een afzonderlijk schema over Maria. König onderscheidt 4 soorten redenen waarom Maria beter in het schema over de Kerk wordt opgenomen. De 2 toespraken worden afgedrukt en uitgedeeld.

Vooral de groep die pleit voor een afzonderlijk schema voert een actieve pamflettencampagne, zoals de Spaanse bisschoppen. Onder andere Philips is bezorgd dat de indruk wordt gewekt dat stemmen voor opname in het schema over de Kerk een stem is tegen Maria.

Nipte meerderheid zorgt voor ongerustheid over peiling

Een nipte meerderheid van 1114 stemmen tegen 1074 kiest voor opname van Maria in het schema over de Kerk. Slechts 40 stemmen scheiden de partijen. Omdat het een procedurekwestie betreft, volstaat een gewone meerderheid.

Maar de nipte meerderheid stemt vele Concilievaders pessimistisch over het verdere verloop van het Concilie. Diezelfde dinsdagochtend 29 oktober worden namelijk 5 (in plaats van 4) peilingsvragen uitgedeeld waarover al 2 weken een procedurestrijd woedt. Die moeten het verdere werk van de Doctrinele commissie richting geven, zeer tegen de zin van voorzitter Ottaviani. Zelfs de optimisten die tevreden zijn omdat de peiling eindelijk zal doorgaan, uiten hun ongerustheid over het resultaat. Moeller noteert:

De stemming van vandaag toont de diepe doctrinele verdeeldheid van de vergadering. Als er morgen een even kleine meerderheid is en eenzelfde kloof, dan zit er niets anders op dan naar huis te gaan.

Meer weten

Conciliedagboek Yves Congar: Marianisten van alle slag voeren een onvoorstelbaar offensief