Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Johannes XXIII geeft zijn visie op vervolg Concilie

6 JAN 1963

Op Driekoningen, het feest van de Openbaring van de Heer, geeft paus Johannes XXIII in zijn brief Mirabilis ille zijn visie op het vervolg van het Concilie. Na de bewogen eerste zittijd en door de ziekte van de paus is de toekomst van het Concilie helemaal niet duidelijk. Wordt het alsnog een kort Concilie of zullen de bisschoppen in dezelfde breedte en diepte verderwerken als tijdens de eerste zittijd?

Bisschoppen blijven Concilievader tijdens intersessie

De paus benadrukt dat de bisschoppen ook na hun terugkeer naar hun bisdom eind december 1962 Concilievader blijven. Hij wil dat ze zich grondig voorbereiden op de nieuwe zittijd van het Concilie.

Daarnaast bespreekt hij 4 punten:

 • rol van nieuw opgerichte Coördinatiecommissie,
 • belang van goede verstandhouding tussen lokale bisschoppen en Rome,
 • rol van clerus en leken en hun betrokkenheid op het Concilie,
 • doelstellingen die het concilie voor ogen moet houden: aggiornamento (de Kerk en haar leer bij de tijd brengen) en pastoraliteit (geestelijke zorg voor de gelovigen staat voorop).

Tot slot noemt de paus de wereldvrede als één van de nieuwe onderwerpen van het Concilie. Een vooruitblik op de laatste encycliek die Johannes XXIII enkele maanden later zal uitvaardigen, Pacem in terris.

Johannes XXIII bidt bij beeltenis van Moeder van Goede Raad in Genazzano
Johannes XXIII bidt bij beeltenis van Moeder van Goede Raad in Genazzano