Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Maxim Hermaniuk

Geboren in Nove Selo (Oekraïne) in 1911. Behoort tot de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk. Studeert in Oekraïne en in Leuven (‘33-’43). Vluchtelingenpastoraat (‘46-’48). Professor theologie in Waterford (Canada). Hulpbisschop in 1951 en metropoliet in 1956 (Winnipeg-Canada). Overlijdt in Winnipeg in 1996.

Lid van de Voorbereidende theologische commissie. Belangrijke bijdragen aan teksten over oecumene, godsdienstvrijheid, en collegialiteit. Lid van het Secretariaat voor de eenheid. IJvert voor de bisschoppensynode. Stelt mee de codex van kerkelijk recht van de Oosterse Kerken op.

Conciliedagboek

Alles tonen

19 NOV '64 | Grote consternatie bij veel concilievaders en observatoren

Dit was een historische dag. De voorzitter van het presidium, kardinaal Tisserant, kondigde aan dat wegens het grondig gewijzigde karakter van het schema over de godsdienstvrijheid, het presidium besloot dat het Concilie er niet vandaag zou over stemmen of deze tekst aanvaardbaar is voor stemrondes over de afzonderlijke onderdelen ervan en of het niet beter zou zijn een nieuw debat te voeren in de vierde periode. Dit ontlokte grote consternatie bij veel concilievaders en observatoren. Het is het werk van de oppositie.

Ontdek meer: “Zwarte week” van het Concilie

13 NOV '64 | Na de liturgie schonk de paus zijn waardevolle tiara weg

Na de liturgie schonk de paus zijn waardevolle tiara weg ten behoeve van de armen in de wereld. Hij plaatste de tiara op het altaar. Dit gebaar maakte een diepe indruk op de aanwezigen. Naderhand zegende de paus de beeltenissen ter ere van de Slavische heiligen Cyrillus en Methodius in de Sint-Pietersbasiliek.

21 OKT '64 | Stemmen over de tekst over de Oosterse Kerken

Vandaag stemde het concilie voort over de tekst over de Oosterse Kerken. De eerste vijf stemrondes passeerden met succes, behalve dan de tweede, over de kwestie van het omgaan met de rites bij de hereniging met de katholieke kerk. De Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Gori, had in een pamflet gewezen op het belang voor Oosterse christenen om zelf te kiezen welke ritus zij volgen. 

07 OKT '64 | Hoogste graad van oecumenische geest van het Concilie

Ik rapporteerde vandaag in de aula over het deel rond de orthodoxe kerken in het schema over de oecumene. Mijn rapport maakte een zeer goede indruk, vooral dan mijn deel over de excommunicaties van kardinaal Umberto a Silva Candida en patriarch Cerularius uit het jaar 1054, wanneer Umberto de patriarch beschuldigde van alle toen gekende ketterijen, terwijl het conflict in werkelijkheid helemaal niet over dogma's ging. Ik bood dit aan als voorbeeld van het gebrek aan een correct begrip van het christelijke oosten. Dit maakte een diepe indruk. Archimandriet Scrima, de vertegenwoordiger van de patriarch van Constantinopel op het Concilie, verklaarde me geëmotioneerd dat dit voor hem de hoogste graad was van de oecumenische geest van het concilie. Vele Oosterse bisschoppen en Latijnse theologen kwamen me feliciteren voor mijn toespraak. 

30 SEP '64 | Hét belangrijkste moment van het concilie

Vandaag werden de stemrondes afgesloten over hoofdstuk drie van de constitutie over de kerk, waar het gaat over de collegialiteitsleer. Met een grote meerderheid van stemmen – 1,736 pro; 12 contra, en 438 iuxta modum – nam het concilie de collegialiteitsdoctrine aan. Dit is hét belangrijkste moment van het concilie. Sommige experts-theologen zegden dat na deze stemronde het concilie effectief is afgerond. God zij dank dat dit erdoor kwam met een dergelijke meerderheid, zodat de apostolische stoel het naderhand ook makkelijker in de praktijk zal kunnen brengen.