Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Albert Prignon

Toon volledig dagboek

16 SEP '65 | Goede zaak dat men van de Heilige Vader de synode verkregen heeft

Eerste ontmoeting van de paus met de moderatoren… Als markant punt van het onderhoud: de paus heeft lang uitgeweid over de geschiedenis van het Motu proprio over de bisschoppensynode… Hij heeft bij de moderatoren de indruk gewekt dat hij van deze synode werkelijk een uitdrukking wilde maken van de collegialiteit en dat hij er veel van verwachtte.

Hij heeft zelf gezegd dat niets belette dat de synode gelijktijdig twee of drie verschillende zittingen zou houden. Kortom hij gaf de indruk zeer tevreden te zijn met deze institutie en met de reactie van de synodevaders.

Lang onderhoud met Dossetti … Wat betreft de tekst van het Motu proprio over de bisschoppensynode merkt hij —zoals uiteraard iedereen— op dat het geen enkele allusie bevat op de definitie van de bisschoppelijke collegialiteit, of juister geformuleerd over de leer van de constitutie van de Kerk over dat onderwerp… En dat het voorkomt alsof deze synode is geconcipieerd —volgens de intenties van hen die ze hebben geredigeerd— als het verlenen door de paus van een deelname aan zijn persoonlijke macht, eerder dan als een uitdrukking van de universele verantwoordelijkheid van de bisschoppen zoals erkend door de tekst over de Kerk.

Over de synode zegt Mgr. De Smedt niet zwaar onder de indruk te zijn, hij schijnt er weinig belang aan te hechten. In de vergadering van de [Belgische] bisschoppen zegt hij sterk te vrezen dat dit tot niet veel zal dienen. Maar het algemeen oordeel van allen die ik heb gezien is dat de synode nu bestaat, welke officiële motiveringen er ook gegeven zijn. Ze bestaat en in de toekomst kan ze een andere invulling krijgen. Dossetti heeft dit standpunt onderschreven. En hij heeft besloten met toe te geven dat het een goede zaak is dat men van de Heilige Vader de synode verkregen heeft.