Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

11 OKT '64 | Er heerst kennelijk hevige spanning in de hoge regionen

Vanmorgen een antwoord geschreven aan de huismoeder, die haar hart lucht over de geboden van de Kerk.

Vanmiddag direct na tafel naar het Belgisch College, om de interventies De Revelatione I [hoofdstuk I van het schema over de openbaring] door te werken. (..) Daarna een ogenblik gepraat met Mgr. Heuschen, die ik wilde vragen om vast over een herziening van de paragraaf over het geloof te denken. Maar hij heeft zijn handen en hoofd vol van De Ecclesia [het schema over de Kerk], dat zo snel mogelijk afgewerkt moet worden.

Want er heerst onweer. Hij vertelt in vertrouwen het volgende: van hogerhand is bevolen de declaratie over de Joden te laten vallen, en deze te verwerken in De Ecclesia. (…) Het is dus zaak De Ecclesia zo snel mogelijk gereed te maken voor de eindstemming, omdat anders het hele Concilie op niets uitloopt. (…) De Mariologie is afgewerkt: de term mediatrix (middelares) is “verdronken” tussen andere titels. Dat heeft Philips klaargespeeld.

Vanavond wordt Mgr. Geise opgebeld door Ramselaar, die hem vertelt, dat de journalisten hem van alle kanten aanklampen met verhalen, dat het Concilie a.s. donderdag beëindigd zou worden. Zij weten ook te vertellen, dat een nieuwe conservatieve commissie benoemd is om De Libertate Religiosa [het schema over de godsdienstvrijheid] te bewerken, en dat De Judaeis [de tekst over de Joden] in De Ecclesia moet worden verwerkt. Volgens Ramselaar hebben zeven kardinalen vergaderd, en zouden onze bisschoppen ook iets moeten doen.

Er heerst kennelijk hevige spanning in de hoge regionen. Maar in een voortijdige sluiting van het Concilie geloof ik niet. Zo'n ondiplomatieke stap zou de Paus nooit zetten. Bovendien moet hij zich toch wel realiseren, wat een rampzalige gevolgen dat zou hebben binnen en buiten de Kerk. Misschien komt het bericht daarvandaan, dat er gedacht wordt aan een conciliaire vacantie, waar iedereen naar snakt, en die aan de Commissies tijd zou geven om bij te werken. Er wordt, als symptoom van de spanning weer een mop verteld: De Grieken hebben nu het hoofd van Andreas gekregen; nu vragen wij Latijnen het hoofd van Ottaviani.

Ontdek meer: Bom onder het Secretariaat voor de eenheid