Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Jozef Maria Heuschen

Toon volledig dagboek

08 NOV '64 | Men is te zenuwachtig geworden door al die obstructie

We hebben gisteren in de commissie het hoofdstuk VII van het schema over de Kerk met de modi hieromtrent afgekregen en gisterenavond hebben we de tekst naar de drukker gebracht. Wat dat betreft hebben we dus alles op tijd afgekregen. Ook hoofdstuk III is naar de drukker, doch zal pas worden uitgedeeld als de Paus het ingekeken heeft en goedgekeurd. Op de laatste commissie heeft Mgr. Colombo een verandering, die de Paus verlangde, er niet doorgekregen; het is trouwens zo vlug gegaan dat de meeste aanwezigen niet goed gesnapt hebben wat er gaande was. Dit zal waarschijnlijk de H. Vader wat ontstemmen, doch ik hoop dat hij verstandig genoeg zal zijn om hierover niet te struikelen. De tekst van het schema is trouwens zeker zo goed als deze die de Paus vroeg, en we hebben gedaan gekregen dat tenminste in het antwoord op de moeilijkheden datgene is ingelast wat we wisten dat de Paus plezier zou doen.

Anderzijds moet ik toch ook zeggen dat de H. Vader vrijdag weer eens naar zeer slechte raad geluisterd heeft, met te vragen dat men de propositiones over de missies zou stemmen, en dat wanneer iedereen reeds sedert verschillende dagen wist dat de missiebisschoppen er absoluut tegen waren en dat de tekst zeker naar de commissie zou teruggestuurd worden. Morgen zal hierover worden gestemd en ik verwacht een meerderheid van non-placet, wat nu natuurlijk de indruk zal geven dat het Concilie tegen de Paus stemt, wat water bij zal zijn op de molen van de curiemensen die natuurlijk gaan zeggen: ‘ziet ge nu wat de collegialiteit is; ge vraagt iets en ze luisteren niet meer’. Dergelijke incidenten zijn onvermijdelijk zolang de H. Vader zich niet met ook nog andere raadgevers omringt, die hem juister inlichten over de stand van zaken en hem verhinderen zich te engageren daar waar het niet nodig is.

Gisteren heeft onze Kardinaal in de aula zijn toespraak van de vorige week, over het huwelijk, ten dele moeten rechtzetten. De Paus was wel akkoord met de leerstellige inhoud, doch was zeer ontevreden omdat de kardinaal gevraagd had dat de commissie, die de H. Vader zelf met het bestuderen van het probleem had belast, openlijk zou zeggen welke haar leden zijn. De kardinaal had dit gedaan omdat hij al sedert 10 maanden probeert buiten de mensen van de curie, ook een aantal buitenlandse periti in die missie benoemd te krijgen en dit voortdurend stuit op het verzet van de curie. U ziet het: de incidenten volgen elkander op. Men is te zenuwachtig geworden door al die obstructie en de toon wordt te scherp. Het is tijd dat de sessie een einde neemt. Doch het is ook nodig dat men terugkomt om afgewerkt te krijgen wat aan de gang werd gebracht.

Brief aan zijn zuster