Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Jozef Maria Heuschen

Toon volledig dagboek

06 OKT '64 | Niet minder dan 5.561 modi ingediend voor hoofdstuk III

Tegen mijn eigen verwachtingen in heb ik reeds gisteren het woord moeten voeren in de aula. Enkele sprekers voor mij was een Italiaan aan het woord gekomen en degene die me voorafging, een Ier, had juist stellingen verdedigd, waarvan ik het ongegronde bedoelde te wijzen. Het was 12.10 u. toen ik aan het woord kwam zodat de aula goed gevuld was en de Vaders, na hun tas koffie, weer geneigd waren om te luisteren.

Ik heb dan maar katoen gegeven en het moet nogal meegevallen zijn, vermits de Duitsers mijn tekst zijn komen vragen en naderhand er wel een twintigtal andere Vaders om verzocht hebben. Mgr. Colombo, die de theoloog is van de Paus, kwam me dadelijk gelukwensen en was zeer blij dat ik de Italiaanse spreker zo op zijn nummer had gezet. Ook Kard. Döfner liet me door Kard. Suenens gelukwensen, terwijl Kard. Leger en König het ’s avonds persoonlijk hebben gedaan. Alle Belgische bisschoppen hadden trouwens de echo’s opgevangen van confraters die hen omringden, en waren allen even tevreden en fier. De bisschop van Verdun had zelfs gezegd: “aussi remarquable pour le fond que pour la façon de le présenter”. Ze hebben dat ’s middags aan tafel gevierd en er me natuurlijk eens goed doorgehaald, maar iedereen scheen toch erg tevreden. Dat zou mama zaliger nog eens echt plezier hebben gedaan.

Gisterenavond hebben we op de theologische commissie vernomen dat er voor hoofdstuk III niet minder dan in totaal 5.561 modi zijn ingediend!!! Ze willen ons zeker nog voor een paar maanden in Rome houden. Gelukkig maar kunnen we reeds alle modi in de scheurmand werpen die rechtstreeks ingaan tegen de tekst, die inkortingen voorstellen of op aanvullingen aandringen (bijvoegsels met behoud van de tekst): dat is het voordeel van de 2/3 meerderheid. Maar het zal toch wel ongeveer een dag of tien duren eer we alle modi hebben geklasseerd, gegroepeerd per punt en, voor degenen die weerhouden blijven, op fiches gezet. Ik heb aan Pater Tromp beloofd hem hierbij te helpen, omdat ik toch niet naar België kom voor de verkiezingen.

Ontdek meer: Stemmen over de Kerk leidt tot modi-oorlog

Brief aan zijn zuster