Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

22 SEP '64 | Oppositie is constant, maar overduidelijk verslagen

In de loop van de vergadering worden in snel tempo 8 verdere suffragationes [stemronden] (de Ecclesia) gehouden, en de uitslagen afgekondigd. (…) De oppositie is constant, maar overduidelijk verslagen met 6 tegen 1. Dat er nauwelijks meer dan 300 tegenstemmers zouden zijn, had ik in mijn meest optimistische bui bijna niet durven hopen

Nu is de vraag, wat er gebeurt: gaat men proberen deze minderheid toch nog tevreden te stellen, of laat men haar terzijde? Philips, die ik na de vergadering even spreek en gelukwens, denkt niet aan de mogelijkheid van een compromis. Maar het zou mij niet verwonderen, als de Paus zich wel verplicht voelde om de minderheid alsnog te winnen. In eerste instantie zou het m.i. nodig zijn te weten wie precies de tegenstemmers zijn: want de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat van deze 300 de grote helft tot de Romeinse Curie behoort. Philips is ook optimistisch over gehuwden, die diaken worden: alleen de opleiding van jonge mensen tot getrouwde diaken haalt het misschien niet. In de vergadering treden een hele reeks Fransen op, die over de verhouding van presbyterium tot bisschop spreken: zij willen een minder paternalistische approach, en meewerking van priesters (en leken: Urtasun, D'Souza) in de besluitvorming van de bisschop.

(…)

Op Hollands College houdt Jan Groot een inleiding over Gewetensvrijheid en Gemengd Huwelijk. Hij laat goed uitkomen, dat huidige wetgeving bij gelovige andersdenkenden gewetensdwang betekent; maar zijn praktische oplossing is zwak: een gezamenlijke christelijke opvoeding geven, en te zijner tijd het kind zelf laten kiezen. Schillebeeckx maakt het nog bonter door te zeggen, dat de Kerk niet steeds haar christelijk ideaal van monogamie moet urgeren, maar moet beseffen, dat velen nog leven in voorchristelijke economie, waar polygaam huwelijk toelaatbaar is.