Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

21 SEP '64 | "Bisschoppen moeten de aard van de moderne mens begrijpen"

Vandaag beginnen de belangrijke stemmingen over Cap.III de Ecclesia [hoofdstuk 3 van het schema over de Kerk]. Er is actie gevoerd. De tegenstanders hebben dezer dagen onder de bisschoppen een stuk verspreid, waarin zij erop aandringen op 10 vragen (…) Non Placet te stemmen. Ook wordt verteld (door Semmelroth en Häring), dat een groep van (147) kardinalen aan de Paus heeft verzocht, het hoofdstuk terug te nemen.

(…)

De relatie van Parente, die begint te verklaren, dat hij niet als assessor S. Officii spreekt, maar als bisschop van de Thebais, en dus als een stem uit de woestijn, maar naar hij hoopt niet in de woestijn, krijgt een flink applaus.

(…)

Verder gaan de interventies over het Munus Episcoporum [schema over de bisschoppen] voort. Kard. Léger zeer indrukwekkend. Het ontwerp is veel te tijdeloos. De bisschoppen moeten de aard van de moderne mens begrijpen, die technisch is, kritisch, die vraagt om authenticiteit, die paternalisme afwijst, en volwassen gehoorzaamheid met eigen verantwoordelijkheid wil. In het leerambt moet een kerkelijke taal vermeden worden, maar wij moeten een taal spreken, die gehoord en begrepen kan worden. Wij moeten het secundaire onderscheiden van de hoofdzaken, en nederig en met bescheidenheid onderrichten. In het bestuur moet er communicatie en een dialoog zijn. Tenslotte vraagt hij om afschaffing van de uiterlijke pompa rond het bisschopsambt, en om armoede. Een vrij krachtig applaus.

Als laatste spreker komt Mgr. Staverman, die zijn stuk bijzonder goed voordraagt, zodat men aandachtig blijft luisteren; ook hij krijgt een klein applaus. Hij vraagt (…) een pastoraal beleid, dat de gelovigen en priesters niet als schapen behandelt, een mildere houding t.o.v. gevallen priesters, betere uitwerking van verhouding wereldpriesters en religieuzen.

Ontdek meer: Kritiek op schema over bisschoppen verandert van richting