Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Jozef Maria Heuschen

Toon volledig dagboek

30 OKT '64 | Zonder onze tussenkomst had de tekst een ramp veroorzaakt

Een van de meest dramatische gebeurtenissen van het concilie heeft zich afgespeeld rond de tekst "De regimine Episcoporum" [=Christus Dominus] …

Op het einde van een vrijdagvoormiddag [30.10.1964] kondigde de secretaris van het Concilie, Mgr. Felici, aan dat de Vaders verlof kregen tot de daaropvolgende dinsdag [=woensdag],dat ze maar goed gebruik moesten maken van hun vrije tijd om het schoon Italië te bezichtigen.

Wel kregen ze de eindtekst van "De regimine Episocporum" mee naar huis en zouden ze dinsdagmorgen [woensdag] over deze tekst moeten stemmen. Dat gaf ons de indruk dat hij eerder verlangde dat men de tekst niet zou lezen. En dat was een reden om hem dadelijk wel te lezen.

Tot onze verbazing en ontzetting merkten wij dat hij in een negental passages afweek van de tekst van Lumen Gentium ... De kerkvisie die in de tekst verdedigd werd was de kerkvisie van het Kerkelijk Wetboek van 1917 …

We hielden krijgsraad en we beslisten aan de bisschoppenconferenties te vragen een van hun goede periti naar het Belgisch college te sturen om samen de tekst te bespreken en voor volgende dinsdag amendementen op te stellen. Met een dertigtal theologen hebben we dan twee dagen in het college de zaak naar best vermogen bestudeerd en in gezamenlijk overleg 9 amendementen opgesteld, die op 1.200 exemplaren werden gedrukt.We waren tegen maandagmiddag klaar en dan hebben we ze door twaalf taxi's naar de verschillende verblijfplaatsen van de Vaders laten brengen ...

We waren benieuwd over de uitslag van de stemming. Het werd een onverhoopt succes. 982 Vaders [in feite 852 voor hoofdstuk 1 en 889 voor hoofdstuk 2; dus telkens ruim meer dan een derde] onderschreven de amendementen die we hadden ingediend, zodat de voorgestelde eindtekst herwerkt moest worden en wel in de zin van de door ons ingediende amendement. Het conciliesecretariaat wist heel goed dat het Belgisch College achter dit opzet zat … Zonder onze tussenkomst had de tekst een ramp veroorzaakt.

Leo Declerck schrijft hierover in een brief aan zijn ouders op 8-11

...deze week van 28 oktober tot 5 november was voor mij de drukste week van het Concilie. Maar ons werk is beloond geworden en het zoveelste maneuver van de tegenpartij (profiterend van het week end van 1 november waar veel bisschoppen naar huis waren) is verijdeld geworden. Het is toch wonder om zien hoe het Belgisch college zo wat het centrum is van de meerderheidspartij op het concilie. Telkens er iets belangrijks gebeurt, worden de plannen samen met Duitsers, Fransen en Nederlanders op het Belgisch college gesmeed en uitgevoerd. Het is schoon om zien hoe niemand werk ontziet: bisschoppen spelen typist en ik heb professoren van Leuven zien draaien aan mijn stencilmachine en met de studenten blaadjes verzamelen en inbinden. En dit tot 12 u 's nachts. Op 3 dagen tijd werden er ongeveer 12.000 bladzijden gedraaid en verspreid. 

 

Ontdek meer: In dat schema wilden de curiemensen ons foppen