Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Michel van der Plas

Toon volledig dagboek

14 SEP '64 | Een Paus die vreest voor de aantasting van zijn prerogatieven

Het was, toen de Paus vanmorgen op de sedia gestatoria de Sint Pieter werd binnengedragen, alsof er een gespannen, wat nerveuze stilte hing. (…)

Nog benauwder warm leek het in de aula te worden tijdens de rede van de Paus, die in opvallende tegenstelling stond tot die ter opening van de vorige sessie. Toen een inspirerende homilie, die het Concilie waardevolle perspectieven bood, nu een sterk juridisch getinte verhandeling over de verhouding tussen het gezag van de Paus en dat van de bisschoppen, en dat terwijl dit onderwerp in deze sessie niet meer in uitvoerige algemene discussie lijkt te worden gebracht – er wordt over de desbetreffende tekst immers alleen nog, zij het definitief, gestemd?

Terwijl paus Paulus zei het episcopaat te willen verheerlijken, leek hij – zeggen vooraanstaande theologen – eerder het primaatschap te definiëren. Opvallend sterk werd er in zijn rede van boven naar beneden gedacht, terwijl iedere gedachte aan de Kerk, begrepen als het volk Gods, ontbrak. En zo scheen de verheerlijking van het bisschopsambt er een door een Paus die vreest voor de aantasting van zijn prerogatieven; eventuele consequenties van de herwaardering van het bisschopsambt werden niet genoemd. Of moest men daarover iets lezen in deze ene zin: ‘wij wensen dat u ons altijd nabij zijt’? In de benadrukking van het centrale gezag misten de bisschoppen echter de vermelding van hun eigen deelneming daaraan. 

En de gevolgen van deze rede? De belangrijkste vraag luidt vanavond: kan de Concilieminderheid, steunend op de gezagstheologie van de Romeinse school, met deze tekst in de hand nu niet weer een discussie wensen over het derde hoofdstuk van het Kerkschema, dat handelt over de bisschoppen?

Ontdek meer: 3e zittijd van het Concilie plechtig geopend