Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Albert Prignon

Toon volledig dagboek

15 NOV '65 | Mgr. De Smedt is zeer beslist, zelfs om campagne te voeren

Maar het probleem dat alle geesten lijkt te beroeren is dat van de atoomwapens. Gisteren reeds had Mgr. De Smedt me geroepen om me te zeggen dat hij niet tevreden was over de tekst. Dat deze te naïef was en van aard om grote problemen te veroorzaken en dat hij een amendement zou neerleggen. En ik heb natuurlijk geantwoord dat dit zijn recht was. Ik heb hem uitgelegd hoe de tekst tot stand is gekomen en dat er inderdaad nog zaken op punt dienden gesteld, dat de eerste versie te zwak was geweest, dat deze versie nu te sterk is en dat men wel zal eindigen met het juiste evenwicht te vinden.

Mgr. De Smedt is zeer beslist, zelfs om campagne te voeren. Hij heeft een vijftigtal exemplaren laten voorbereiden van de twee modi om een herwerken van de tekst te bekomen en hij zal de bisschoppen vragen om die te tekenen. Vanmiddag is er een diner geweest op de Franse ambassade waarop aanwezig waren Mgr. De Smedt, Moeller, Musty, Poswick. En Poswick zegt me tijdens de receptie ter gelegenheid van het Koningsfeest, dat hij ook tamelijk krachtig is tussengekomen bij de Franse bisschoppen tijdens dat diner en hij Mgr. De Smedt sterk ondersteund heeft m.b.t. het irrealisme van de tekst... De ambassadeur zegt me ook dat de regering hem reeds uitleg heeft gevraagd, want men maakt zich ongerust over een verklaring van het concilie waarin een absolute veroordeling van het atoomwapen is opgenomen.

Onze ambassadeur zal naar kardinaal Cicognani gaan om hem in te lichten over de ongerustheid van de regering. De kardinaal [Suenens] gaat akkoord met die demarche en aangezien de ambassadeur reeds over de Latijnse tekst beschikt zal ik morgen op de ambassade voor hem een Franse vertaling maken.

Ontdek meer: Veroordeling bezit atoomwapens leidt tot controverse