Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

29 OKT '64 | Leer van de Kerk op dit punt geen monolithische zekerheid

Begint discussie over Huwelijk. Ruffini natuurlijk oerconservatief, daarna Léger: De moraliteit moet bezien worden m.b.t. het hele leven, niet tot de losse handelingen. De menselijke liefde is geestelijk en lichamelijk: deze is iets goeds, is een doel, en heeft haar eigen wetten, die gerespecteerd moeten worden.

Vervolgens Suenens, die samenwerking met de pauselijke Commissie wenst: de leden van die Commissie moeten gepubliceerd worden, zodat de mensen zich tot haar kunnen wenden. Die Commissie moet zich afvragen, of wij alle waarheden omtrent het huwelijk voldoende onderwezen hebben en daarbij het evenwicht bewaard hebben. Er is in de huwelijksliefde een vooruitgang. Het probleem van de kinderbeperking is niet een zaak van egoïsme, maar van het conflict tussen hun liefde tot de Kerk en hun liefde tot elkaar. Sinds Aristoteles en zelfs sinds Augustinus (op wie Ruffini zich beroepen had), hebben we toch wel iets geleerd; een nieuw geval Galilei moet worden vermeden. Léger had ook gezegd, dat we zonder vrees en ontveinzing (sine timore et dissimulatione) moesten spreken; Suenens doet een vurig pleidooi voor een eerlijk woord. Dan volgt Maximos IV, die wijst op het décalage [verschil] tussen de officiële leer van de Kerk en de praktijk ook van goedkatholieke mensen; het gaat om de ontplooiing en integratie van de persoon, maar wij laten ons vaak leiden door de psychose van de celibatairen.

Met deze drie speechen is de zaak voor het wereldforum gebracht. Dat heeft zijn schaduwzijden, omdat nu allen zullen weten dat de leer van de Kerk op dit punt geen monolithische zekerheid is. Maar was die zekerheid niet onoprecht, dus krampachtig? En had zij veel ander gevolg, dan dat de gelovigen en de biechtvaders met een half-gerust geweten deden, wat hun persoonlijk het beste leek? Een vreemd idee, om zulk een zaak binnenskamers te willen houden, terwijl heel de wereld er openlijk over spreekt.

Vanmiddag [ in de vergadering van de Theologische Commissie] verliest Philips zijn geduld, als hij een onbeduidend voorstelletje van Granados (…) met een ruw gebaar van de tafel wil vegen. Maar de vergadering neemt dat niet, en geeft eenstemmig zijn steun aan Granados.

Ontdek meer: Voortplanting of liefde hoofddoel van huwelijk?