Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

06 NOV '64 | Mop: Mgr. Heenan heeft een rotte haring gegeten...

Vanmorgen in Aula kwam de Paus, praktisch zonder gevolg. De Mis was in koptische ritus, lang en wanklankig gezang. Alleen na de Mis een slotgezang, dat goed klonk, met begeleiding van een drum; de drummer, die ook dirigeerde, voerde een soort dans uit. Toen ging de Paus op een iets hogere stoel tussen de Voorzitters zitten. Hij hield een kort toespraakje van minder dan 10 minuten over het ontwerp van Propositiones de Missionibus [de voorstellen met betrekking tot de missie]. die hij prees; een toespraakje, zoals er elke morgen tien gehouden worden. Na de relaties over de Missionibus, één druipend van Byzantijnse vleierij door Agagianian, de andere erg lang door Lokuang. Na die van Agagianian, die een mager applaus krijgt, gaat de Paus weer weg. De eerste toespraken over Missies zijn zwak.

Mop: Mgr. Heenan heeft een rotte haring gegeten, en lijdt aan Peritonitis [buikvliesontsteking]; de dokter raadt hem Benedictine aan [De mop zinspeelt op de boosheid van Heenan op Bernhard Häring (zie 22 oktober) en het weerwoord van de benedictijn Reets (23 oktober)].

Overigens vertelt Butler, dat de Engelse bisschoppen Häring hebben uitgenodigd tot een voordracht; zij zijn volkomen verrast door de interventies van Léger, Suenens, Maximos en Alfrink; hadden gedacht, dat het maar drijverij van een paar jonge onverantwoordelijke theologen is (Charles Davies is als professor van dogmatiek aan Heenan 's seminarie afgezet). Hij oppert ook twijfel, of Casti Connubii [encycliek van Pius XI over het huwelijk uit 1930] wel tot een echte innerlijke consensus van het wereldepiscopaat heeft geleid: of was het een uiterlijk opgelegde instemming?

Ontdek meer: Voortplanting of liefde hoofddoel van huwelijk?