Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

07 OKT '65 | Oorlog moet verboden worden

Vanmorgen in zitting laatste interventies over Kerk in Wereld […]. Ottaviani verklaart: Oorlog moet verboden worden; daartoe moeten de mensen gebracht worden door: opvoeding - idee van broederschap - arbitrage en bovensoevereine rechtspraak - ¬strijd tegen alle totalitaire systemen, die oorzaak van oorlogen zijn. De Communisten stoken guerrilla en burgeroorlog op. De beginselen van Pius XII en Paulus VI (sic! hij noemt Joannes niet) moeten uitgesproken worden, zodat er een Respublica Universalis Christiana tot stand komt. Hij krijgt een spontaan en krachtig applaus. Is het zijn welwillende toon geweest, of de laatste woorden die vroom en gemeend klonken, of zijn eis om het Communisme te veroordelen, die dit applaus hebben uitgelokt?

Onder pauze gesprek met Mgr. van Dodewaard [bisschop van Haarlem, Bijbelwetenschapper en betrokken bij de tekst van de constitutie over de openbaring]. Hij meent dat de Theologische Commissie te bang is voor een Nota Praevia. We moeten flink zijn. Hij is dezer dagen bij de Paus geweest, die hem geroepen heeft, in aansluiting bij zijn verzoek om een audiëntie. De Paus boos, dat hij daarvan niet op de hoogte was gebracht. De Paus is goed op de hoogte, ook wat het drijven van de minderheid betreft.

Kard. Lercaro is bij Mgr. Koops geweest [Mgr. Piet Koop, missionaris van het H. Hart, sinds 27 juli 1964 bisschop van het Braziliaanse Lins in de staat Sao Paulo], en heeft hem bezworen en gesmeekt, zijn interventie over de priesternood en getrouwde priesters niet te houden. (Mgr. Koops is zo indiscreet geweest, daarvan al 2000 exemplaren te verspreiden). In een gesprek met Mgr. Tillemans [Mgr. Herman Tillemans, missionaris van het H. Hart, bisschop van Merauke op Irian Barat (Nieuw Guinea).] en Kloppenburg [Bonaventura Kloppenburg, franciscaan, Braziliaans peritus en huisgenoot van Smulders.] zegt de laatste, dat hij een bisschop de raad gegeven heeft volgens de volmacht van De Episcoporum Munere [Over het bisschopsambt] in het celibaat te dispenseren (o.a. een bisdom met 4 priesters, van wie één oude, voor 450.000 katholieken). Ook Mgr. Tillemans denkt daarover ernstig, zeker in het geval de Europese priesters zouden worden verdreven. Moet de goddelijke wet niet prevaleren boven de kerkelijke?

Mgr. Darma komt me advies vragen over Vastenwet. Vleesverbod en Vasten in de huidige vorm hebben in Indonesië geen zin. Ook bij ons is het boeteaspect zeer twijfelachtig, en wordt het een zaak van pure kerkelijke discipline; zo’n wet moet m.i. ophouden.

’s Middags verder gewerkt aan Ministerium et Vita Presbyterorum [Over het ambt en het leven van de priesters], dat een onbeduidend stuk is, wat geestelijk leven betreft volslagen 19e-eeuws.