Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Yves Congar

Toon volledig dagboek

07 SEP '63 | Van gedachten gewisseld over nieuw hoofdstuk voor schema XVII

Vergadering op het aartsbisdom om 10 uur; wellicht de zaal van de 'Gesprekken' [de Gesprekken van Mechelen, 1921-1926: Anglicanen met kardinaal Mercier].

In de voormiddag tussen 10 en 13 uur werkt men af wat gisteren begonnen was: de bemerkingen bij De Ecclesia en over de opbouw van het nieuwe hoofdstuk De populo Dei. Na de maaltijd, meer dan behoorlijk, hebben we tussen 15 en 18 uur van gedachten gewisseld over de redactie van het nieuwe hoofdstuk voor schema XVII: iedereen zette uiteen wat dit hoofdstuk volgens hem moest bevatten.

Uiteindelijk denkt Mgr. Philips het geheel van de voorstellen te kunnen samenvatten in vier hoofdstukken:

 1. de missie van de Kerk;
 2. de Wereld:
  1. a) op zich;
  2. b) modern;
 3. de aanwezigheid van de Kerk in de wereld: algemene principes;
 4. de aanwezigheid van de Kerk in de wereld: toepassingen.

Na verschillende hypothesen over de beste manier om het werk voort te zetten te hebben onderzocht, besloot men dat iedereen tegen morgenmiddag 15 uur, in het Latijn de suggesties en voorstellen zou formuleren, die volgens hem zouden moeten opgenomen worden in die vier hoofdstukken.

Na een diner trekt iedereen zich terug. Wij, pater Tucci, Ch. Moeller en ikzelf, proberen in groep voort te werken in mijn kamer op het Groot Seminarie. Maar dat gaat niet. Vooreerst omdat we vermoeid zijn. Daarnaast omdat het redactiewerk met meerderen samen niet werkt: elk vertrouwt op de andere en men verliest tijd, men trappelt ter plaatse. Uiteindelijk redigeert elk zijn eigen inbreng: men begint, men probeert.

Uiteindelijk brengt men de vruchten van die cogitationes op zondag 8 september samen. Elk leest of vat zijn paper samen. Ik heb geen project kunnen finaliseren dat het geheel omvat. Sommigen, meer bepaald professor Dondeyne, zien volgens mij onvoldoende dat we werken aan een Dogmatische Constitutie, en formuleren interessante inzichten over de moderne wereld, maar die eerder bestemd zijn voor een artikel of een conferentie...

Uiteindelijk zal Mgr. Philips, die de afgewerkte papers ontvangen heeft, proberen een tekst te redigeren waarin met iedereen rekening wordt gehouden. Hij zal ons die presenteren op een vergadering die voorzien is voor dinsdag 17 in Mechelen. Kardinaal Suenens zal er ongetwijfeld ook aan deelnemen.