Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

01 DEC '65 | Zondag naar het Belgische College om mijn huiswerk af te geven

Op 15 november begonnen de stemmingen over Schema XIII, over de Kerk in de huidige wereld.

Zoals te verwachten was, kreeg het over de hele lijn ruim tweederde eenvoudige Ja-stemmen, maar toch ook bij ieder hoofdstuk honderden Ja-met-voorbehoud. Mijn hoofdstuk, het derde van het eerste deel, kwam er bijzonder slecht af (ik had daarvoor trouwens zelf actie gevoerd), met 467 voorbehoudstemmen. Dat betekende, dat ik uit de geweldige hoop van papieren met wijzigingsvoorstellen op dinsdagmiddag kon gaan uitzoeken, en soms ook uitknippen wat op mijn hoofdstuk betrekking had. Daarmee zijn we met een man of acht drie uur bezig geweest.

Tenslotte ging ik met een 1500 papieren naar huis. Op woensdag en donderdag kwamen daar nog enkele honderden bij, zodat ik er totaal ruim 2000 had. En uiterlijk zondag om 12 uur moest ik een netjes getypte tekst inleveren waarin al die wijzigingsvoorstellen waren geordend, en de subcommissie een preadvies uitbracht. Welke wijzigingen zij meende te kunnen aanvaarden, welke afwijzen en waarom, of hoe ze meende - ook zonder een wijzigingsvoorstel letterlijk te aanvaarden -, toch enigszins aan de wensen van de betrokkenen te kunnen tegemoetkomen.

Dus ben ik begonnen dinsdagavond die papiermassa te sorteren, om me een eerste oordeel te vormen. Bij die tweeduizend papieren waren er telkens ook stapeltjes, die volkomen identiek waren: sommige wijzigingsvoorstellen waren gefotokopieerd en door meer dan 200 vaders ingeleverd. Woensdag heb ik toen verder een eerste beoordeling en afweging ervan op schrift gesteld. Woensdagmiddag en donderdag besprekingen met een paar periti van de subcommissie onder leiding van Mgr. Garonne. Vrijdag en zaterdagmorgen besprekingen van de subcommissie zelf.

Toen de hele zaak uitgetypt; en zondag om kwart over twaalf stond ik op de drempel van het Belgische College, om mijn huiswerk af te geven.