Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

22 OKT '64 | Wie heeft "dogmatisch" uit de titel geschrapt?

’s Middags Theologische Commissie. (…) Men struikelt over het voorstel, om in de tekst uit te spreken, wat nu eigenlijk de dogmatische waarde van de Constitutie [over de Kerk] is. Spanedda vraagt: Wat moet ik mijn mensen zeggen?, en ontketent daarmee een debat van anderhalf uur en nog groter verwarring. Op een gegeven moment verklaart Tromp, om Salaverri bij te vallen: Het is geen dogmatische constitutie, het Concilie wil pastoraal zijn; daarom is ook het woord dogmatica in het opschrift nu weggelaten. Dan vraagt Charue: door wie is dat weggelaten, en het wordt een algemeen geroep: Quis mutavit? [Wie heeft het veranderd?] Ottaviani wil dan plotseling verder gaan: De zaak is nu wel duidelijk. Maar Charue insisteert: De titel moet terugkomen, en wie heeft hem veranderd? Philips: Ik weet er absoluut niets van. Ottaviani: Geen bezwaar tegen herstel van de titel; wie hem veranderd heeft, moet worden uitgezocht. Het is duidelijk, en na de vergadering zegt Molari het me uitdrukkelijk: door Tromp of Fazzolini (wie is dat?) ; in de drukproef stond het wel. Het is van Tromp toch wel ongelofelijk onhandig of brutaal, eerst de titel op eigen houtje te veranderen (Molari zegt ook, dat Ottaviani werkelijk van niets wist, en dat lijkt ook plausibel, gezien zijn reactie), en die verandering dan later als argument te gebruiken.(…) De algemene opvatting is duidelijk deze: geen definitie, maar wel doctrina catholica [katholieke leer], voor dingen die echt geleerd worden.

In de Aula heeft Heenan vanmorgen opschudding verwekt door een felle aanval op Schema XIII en op de periti [deskundigen]. In de periode tussen de zittingen heeft de Kerk veel schade geleden door uitlatingen van periti, die het gewone leergezag van de bisschoppen en de Paus voor niets houden. De echte periti hebben ontbroken, en de periti mogen dan eenvoudig zijn als duiven, zij zijn mensen die in hun kloostercellen en studeerkamers leven, en de wereld niet kennen. Hij vraagt om een nieuwe commissie, die drie of vier jaar werkt, en waarin leken en zielzorgers zitten. Het pijnlijke is, dat Heenan duidelijk op Häring [de moraaltheoloog Bernhard Häring] doelt, die een interview heeft gegeven over de pil, waarin hij het herderlijk schrijven van de Engelse bisschoppen bekritiseerde. Charue dient hem even later reeds van antwoord, die het voortreffelijke werk van de periti prijst.