Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Toon volledig dagboek

17 SEP '65 | Artikel Philips over eucharistie geschreven uit verontwaardiging

Tijdens de zitting Mgr. van Dodewaard en Heuschen getroffen. Volgens van Dodewaard doen de bisschoppen nog steeds energieke pogingen om Schillebeeckx tot peritus benoemd te krijgen; hijzelf had, bij zijn vorig verblijf in Rome driemaal verzocht om een audiëntie over de situatie in Nederland; maar kreeg geen antwoord, en tenslotte dat de Paus geen tijd had. Toen Alfrink zich later daarover beklaagde, was de Paus woedend. […]

Heuschen vertelt dat het artikel van Philips over de eucharistieleer in Nederland geschreven is vanuit hete verontwaardiging. 

Alting von Geusau vertelt, dat de Osservatore Romano de speech van Alfrink (met weglating van diens aanval op de Curia) heeft afgedrukt op bevel van de Paus. [lees meer: Paus zet puntjes op de i over de eucharistie]

In dezelfde richting vertelde De Lubac gisteren, dat hij door Boyer met grote aandrang was uitgenodigd om op het Congres voor Thomistische Wijs­begeerte over Teilhard te spreken, en wel in sympathieke zin, en dat ook hier de Paus erachter stond.

In de vergadering gaat de bespreking over Libertas [godsdienstvrijheid] verder. Cooray, Florit, Ottaviani tegen; Seper, Heenan en Conway voor, maar niemand zonder voorbehoud. Het ziet ernaar uit, dat het Schema in zijn huidige vorm nauwelijks de tweederde meerderheid zal halen. De kritiek richt zich vrijwel uitsluitend op de argumentatie en uitwerking, veel minder op de Declaratie.