Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Hélder Câmara

Toon volledig dagboek

28 OKT '65 | Treurnis over iedere verarming en verandering van de tekst

Of de Heilige Vader gebruik zal gaan maken van de mogelijkheid om Bisschoppensynodes bijeen te roepen? Ik heb de indruk dat de paus aan de Bisschoppenconferenties thema’s zal voorleggen die veraf staan van de dringende en actuele vragen van nu. Maar de vragen rond de geboorteregeling zullen gesteld blijven worden, de vraag van het kerkelijk celibaat zal, zo God wil, gesteld worden. De meeste bisschoppen gaan met Allerheiligen naar huis, naar hun diocesen. Zoals je ziet, loopt Vaticanum II op zijn eind. We krijgen een intensieve Eindspurt om het concilie tot een goed einde te brengen en ‘de tijd daarna’ voor te bereiden.

Het gevaar dat Schema XIII zeer wazig en afgevlakt zal worden gepubliceerd, doet me pijn. Er blijven waardevolle stukken. Misschien kan het ook nog wel mooi worden. Maar er moet een wonder geschieden wil het nog geschikt zijn om hedendaagse mensen te bereiken en aan te spreken. Ik bedoel niet alleen de niet-christenen, maar ook vele christenen die zich niet voor religieuze problemen interesseren.

We kregen de Verklaring over de godsdienstvrijheid in een nieuwe redactie. Ik vind het beklemmend om te zien hoeveel passages in elkaar gepropt zijn en andere tussengevoegd werden. Het is te beklagen dat daardoor de tekst op veel plaatsen zeggingskracht en schoonheid heeft verloren. 

We moeten de treurnis over iedere verarming en verandering van de tekst doorstaan. Als dat de prijs is die we betalen voor de eenheid van de Kerk, moeten we God er maar voor danken.