Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Godsdienstvrijheid eindelijk in publieke arena

23 SEP 1964

Eindelijk kunnen de Concilievaders zich uitspreken over het controversiële thema van de godsdienstvrijheid. Tijdens de 2e zittijd was de tekst al een keer voorgesteld, maar op de valreep toch niet behandeld. Wat aanleiding gaf tot speculaties over getouwtrek achter de schermen. Nu komen de sterke meningsverschillen over het onderwerp in de publieke arena. Het is opnieuw Mgr. De Smedt die het schema inleidt. Voor velen een historisch moment.

Vrijheid van geweten is voorwaarde tot geloof en dialoog

Bisschop van Brugge Mgr. De Smedt
Bisschop van Brugge Mgr. De Smedt
In zijn inleiding benadrukt de bisschop van Brugge Mgr. De Smedt de kerngedachte van het document: vrijheid van dwang en van geweten is een voorwaarde voor dialoog met andersgelovigen én voor het geloof zelf.

Vooral de Amerikanen dringen aan op een verklaring over de godsdienstvrijheid. Kardinaal Cushing van Boston drukt zijn vreugde uit dat het Concilie eindelijk passende eerbied voor de meningen der mensen uitdrukt. Kardinaal Meyer benadrukt dat de geloofsdaad een vrije daad is. Het geloof kan daarom niet met geweld of propaganda verspreid worden, maar alleen in vrijheid.

De Joegoslavische Mgr. Cekada voegt daaraan toe dat de vrijheid van godsdienst ook beschermd moet worden tegen marxistische regimes die erop uit zijn de godsdienst te onderdrukken.

Alleen de waarheid heeft rechten, niet de dwaling

Kardinaal Ruffini
Kardinaal Ruffini
De verklaring over de godsdienstvrijheid heeft even vurige tegenstanders als voorstanders. Vooral bisschoppen uit de Latijnse landen en leden van de conservatieve pressiegroep Coetus Internationalis Patrum zijn tegen.

Volgens kardinaal Ruffini is het beter om te spreken van verdraagzaamheid in plaats van vrijheid. Want wie dwaalt, heeft geen rechten. De burgerlijke overheid mag alleen de ene, ware godsdienst en Kerk ondersteunen. Hoewel niemand tot belijdenis gedwongen mag worden, is het Gods wil dat de Katholieke Kerk overheerst. Ruffini sluit daarmee aan bij het 19e eeuwse ideaal van het katholicisme als staatsgodsdienst. Omdat de verklaring dit ideaal in vraagt stelt, spreekt de Spaanse kardinaal Quiroga y Palacios zelfs van een revolutie in de Kerk.

Historisch moment voor de Kerk

Voor- en tegenstanders zijn het erover eens dat het debat over de godsdienstvrijheid een historisch moment is voor de Katholieke Kerk. Enkele reacties.

Conciliedagboek van Michel van der Plas, 23 september

En intussen is alweer een volgend belangwekkend debat begonnen: over de vrijheid van godsdienst. Het zal zelden herhaald worden dat, zoals vandaag, in één vergadering negen kardinalen spreken. Lees meer.

Conciliedagboek van Maxim Hermaniuk, 28 september

Het is een cruciale wende in het leven van de kerk.

Conciliedagboek van Pieter Smulders, 24 september

Vandaag geweldige aanval tegen godsdienstvrijheid. (…) Enigszins gematigd lijkt mij nog Cantero (Zaragoza), maar dan komen Abasolo en Nicodemo, die hameren op het alleenrecht van de waarheid: het recht om onkruid te zaaien op de akker mag niet erkend worden. Op alle sprekers van vanmorgen zijn er maar 3 voor het ontwerp. Het is een pijnlijke zaak, dat de meest onverbloemde onverdraagzaamheid zo openlijk wordt uitgesproken; maar het is natuurlijk zeer symptomatisch voor de situatie in Spanje, Zuid-Italië en in de kringen van het H. Officie. En het Secretariaat voor de Eenheid lijkt niet voorbereid te zijn op deze aanval; zij hebben geen verdediging georganiseerd. Zij staan vanmorgen nog op het standpunt: laat het maar op een stemming aankomen, dan halen wij het wel. Ten eerste is dat niet zo zeker, en ten tweede wordt het gezag van een decreet toch wel erg verzwakt, als honderden bisschoppen ertegen blijven. Tenminste zou het Secretariaat met klinkende argumenten voor moeten komen.

Conciliedagboek van Joseph Clifford Fenton, 25 september

Men valt de conservatieven aan als vijanden van de godsdienstvrijheid.